Liceum Infotech

Historia

Niekoniecznie podzielam przekonanie Cycerona, że „historia magistra vitae est”, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, iż jest doskonałą nauczycielką myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Tak też postrzegam swoją rolę w pracy z uczennicami i uczniami. Według mnie wiedza o przeszłości jest kluczem do zrozumienia teraźniejszości, a tropienie różnych kontekstów: historycznych, kulturowych i społecznych stanowi wspaniałą, niekończącą się przygodę. Ten sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość próbuję zaszczepić młodym ludziom.

Jestem autorką publikacji edukacyjnych dotyczących historii lokalnej i przewodników po Podlasiu. Szkolę nauczycieli, promując organizowanie lekcji w terenie oraz prowadzę projekty edukacyjne w ramach współpracy z lokalnymi i ogólnopolskimi instytucjami kultury, np. w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski.

e-mail: izabela.czajkowska@infotech.edu.pl