Liceum Infotech

Ósmoklasisto,

Szkoły INFOTECH to nie tylko innowacyjne metody nauczania. To także nowoczesne podejście i dostosowywanie się do warunków dynamicznie zmieniającego się świata, w którym oprócz kompetencji twardych i konkretnych umiejętności, stawiamy na rozwój kompetencji miękkich.

Ludzie zatrudniani są dla kompetencji twardych, a zwalniani z powodu braku kompetencji miękkich„- to hasło przyświeca edukacji w Szkołach INFOTECH.

Jak przebiega rekrutacja do INFOTECH?
Jest bardzo prosta, składa się z trzech etapów:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez kandydata (znajdziesz go => TUTAJ <=).

Aby zagwaratnować sobie najniższy próg wpisowego, wypełnij formularz już dzis!
*Sprawdź niżej „Opłaty”

​2. Napisanie przez kandydata testu kompetencyjnego, diagnozującego mocne strony ucznia.

Terminy testów:

15.01.2022 r.
02.04.2022 r.
11.06.2022 r.

  1. Rozmowa kwalifikacyjnej z kandydatem – jej termin będzie ustalony indywidualnie z kandydatem i jego rodzicami.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja
o przyjęciu kandydata do szkół INFOTECH?

Decyzja o przyjęciu do szkoły będzie podejmowana na podstawie analizy wyników testu diagnostycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Po każdej z tur będziemy ogłaszać wyniki przyjętych kandydatów.

Zakończenie rekrutacji do szkół planujemy przed końcem czerwca. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, rekrutacja zostanie zakończona we wcześniejszym terminie.

W Szkołach INFOTECH cenimy Twoją osobowość, zainteresowania i indywidualizm.

Każdego dnia ilość wolnych miejsc w naszej szkole jest mniejsza.
Nie zwlekaj, aplikuj już teraz! Czekamy na Ciebie!

Zespół INFOTECH

Opłaty

1.Opłata egzaminacyjna wynosi 100zł (wpłata najpóźniej 7 dni przed testem diagnozującym kompetencje):

  • opłata jest zwrotna w przypadku negatywnej decyzji rekrutacyjnej (dotyczy pierwszej tury testu egzaminacyjnego)
  • opłata zostaje odliczona od kwoty wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji rekrutacyjnej
  • opłata jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na teście


Daty testu kompetencyjnego:

15.01.2022 r.
02.04.2022 r.
11.06.2022 r.

2.Wpisowe

Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu wysłania zgłoszenia kandydata poprzez formularz rekrutacyjny:

a) osoby *zarejestrowane do 31.12.2021 opłacają wpisowe w wysokości 1200zł
b) osoby *zarejestrowane do 25.03.2022 opłacają wpisowe w wysokości 1400zł
c) osoby *zarejestrowane do 04.06.2022 opłacają czesne w wysokości 1600zł

Wpisowe należy opłacić najpóźniej 14 dni po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej. Brak wniesionej opłaty wpisowego oznacza rezygnację z nauki kandydata w szkole.

*Zarejestrowanie się oznacza poprawne wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie szkoły.

3.Czesne

560 zł – płatne co miesiąc przez 12 miesięcy w roku.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Marta Daniluk
tel. 573 018 968
marta.daniluk@infotech.edu.pl

Dodaj komentarz