Liceum Infotech

„Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w
nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni
mogliby uznać za niemożliwe.”

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

„Odyseja Umysłu” to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów jak i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a program ten wdrażamy w szkołach INFOTECH!

Rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek to nasz główny cel. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego, poza szablonowego i krytycznego myślenia, angażując ich w proces twórczego rozwiązywania problemów na wiele twórczych, innowacyjnych sposobów. Odyseusze uczą się marzyć, myśleć i tworzyć! A wszystko to – odważnie, kolorowo, nieszablonowo, samodzielnie, łamiąc schematy i przyzwyczajenia, a wszystko to z otwartością na świat, na drugiego człowieka i na nowe pomysły.

Przed uczniami stawiane są wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce ich wiedzy i wyobraźni, rąk i umysłu. Zadania wyznaczane uczestnikom są dwojakiego rodzaju: długoterminowe i spontaniczne. Co roku publikowanych jest pięć nowych problemów długoterminowych. Drużyna (składająca się z 5-7 osób) wybiera jeden z nich i przez kilka miesięcy przygotowuje jego rozwiązanie. Następnie, wczesną wiosną na konkursie przedstawia rozwiązanie w formie 8-minutowej inscenizacji. Oprócz tego, na konkursie zespół dostaje do rozwiązania jeden problem spontaniczny. Przykładem takiego zadania może być udzielenie oryginalnych odpowiedzi będących uzupełnieniem tzw. ludowych mądrości. Drużyna nie zna treści zadania spontanicznego do ostatniej chwili, a jego rozwiązanie tworzy ad hoc, w ciągu kilku minut.

Zadania „Odysei” uczą myślenia „na zawołanie”, myślenia analitycznego, niestereotypowych zachowań, współpracy w grupie, kultury dyskusji i szacunku dla odmiennych poglądów. Jednak przede wszystkim „Odyseja” pokazuje, że nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać, budując tym samym wiarę we własne siły.

Jak podkreślają twórcy Odysei: “jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Odysei!

Dodaj komentarz