Liceum Infotech

W dniu dzisiejszym, 20-osobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Programistycznego INFOTECH uczestniczyła w warsztatach finansowych.

Te wyjątkowe szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat różnorodnych aspektów świata finansów oraz pomóc im lepiej zrozumieć zawiłości i wyzwania związane z dziedziną finansów.

Zakres szkolenia obejmował następujące obszary:
– podstawowe produkty bankowe (kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady), płatności online, zasady cyberbezpieczeństwa.
– podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, w tym związek pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji i ryzykiem inwestycyjnym.
– koncepcja wartości pieniądza w czasie (wykorzystanie w modelowaniu finansowym, wycenie akcji, obligacji).
– zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
– instytucje ubezpieczeniowe.

Warsztaty prowadzone były przez prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości – Jerzego Karasiuka. Partnerami w realizacji projektu są Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dziękujemy Pani Katarzynie Janewicz za organizację tych warsztatów.