Dwa rozszerzenia do wyboru:

matematyka, informatyka

Specjalizacja dla wszystkich osób, które chcą się dalej kształcić na kierunkach:

zarządzanie i marketing, ekonomia, governance, finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria oraz inne kierunki związane z biznesem

Zawody przyszłości:

specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, służby mundurowe, informatyk śledczy

Zajęcia dodatkowe:

podstawy kryptografii, podstawy algorytmiki, testowanie bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji