Liceum Infotech

Podstawy przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UWB, ukończyła studia podyplomowe: MBA, Kontroler finansowy oraz Audyt organizacyjny. Trenerka w obszarze zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów oraz zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. Nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.
Certyfikowany Project Manager (PRINCE2, IPMA D) z ponad 15-letnim doświadczenie w obszarze zarządzania projektami realizowanymi na szczeblu regionalnym, krajowym, jak również międzynarodowym. Autorka projektów innowacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym. Doświadczenie przy organizacji konkursów skierowanych do przedsiębiorców w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2019 r. pełniła funkcję pierwszego w województwie podlaskim Rzecznika Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pasjonatka wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, którą chętnie dzieli się z młodymi ludźmi.

e-mail: katarzyna.janewicz@infotech.edu.pl