Liceum Infotech

W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia.
Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach wyższych.
Wdrażamy marzenia w życie!

Matura

Przygotowanie do matury: nauczyciele egzaminatorzy, już od 3 klasy fakultety maturalne prowadzone przez egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych, dodatkowe godziny na naukę przedmiotów rozszerzonych, indywidualne konsultacje z nauczycielami

Nauczyciele

Nasi nauczyciele to doświadczeni trenerzy, egzaminatorzy maturalni, instruktorzy, menedżerowie wyższego szczebla. Swoje kwalifikacje podnoszą w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

Praktyka połączona z programem nauczania

Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, współpracując przy projektach naszych partnerów - firm z Klastra Technologicznego INFOTECH i Patronów danej specjalizacji.

Umiejętności

Do głównych celów nauczania należą: biegłe porozumiewanie się w językach obcych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, zaawansowany poziom kompetencji miękkich z dużym naciskiem na umiejętność pracy w grupie.

Nauka poprzez rozumienie

Nauka poprzez rozumienie Rozumienie zamiast pamięciowego zapamiętywania. Nauczycieli uczymy jak uczyć, uczniów jak się uczyć. Inwestujemy w kadrę i szkolenia podnoszące jakość pracy. Na początku poznajemy swój styl uczenia się. Następnie wykorzystujemy kreatywne sposoby uczenia się takie jak: myślografia, diagnoza i poznanie dominującej inteligencji wg koncepcji Howarda Gardnera Inteligencji wielorakich, mapa myśli, notatka Cornella itd.

Technologie w procesie edukacji

Uczniowie korzystają z: mLegitymacji i e-legitymacji, indywidualnego konta internetowego bez limitu, zdalnych lekcji online, materiałów do nauki, udostępnionych w chmurze, laptopów edukacyjnych, tabletów graficznych, oculus’ów i wielu innych narzędzi.