Rozszerzenia:

język polski, język angielski

Specjalizacja dla wszystkich osób, które chcą się dalej kształcić na kierunkach:

media cyfrowe, design now, film, media, nowe technologie, dziennikarstwo, fotografia i multimedia, film i wiedza o nowych mediach, content marketing, komunikacja językowa lub też na kierunkach artystycznych i filmowych

Patronat:

Infinity Group, Sempai

Zajęcia dodatkowe

design now – film i media w nowych technologiach, digital marketing, wystąpienia publiczne, komunikacja społeczna i zajęcia artystyczne