Liceum Infotech

Historia, WOS

Historia jest dla mnie sposobem życia. Wiedzę z tego – jak wiele osób uważa- trudnego przedmiotu przekazuję w sposób jasny, logiczny i przede wszystkim ZROZUMIAŁY. Za pośrednictwem przyczyn i skutków wyjaśniam zdarzenia historyczne, ich powody i konsekwencje. Swoim odkryciem wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Historycznym „Exploatorzy.pl” w 2014 roku wpłynęłam na historię regionalną Południowego Podlasia. Nauczam również bardzo istotnego w dzisiejszych czasach przedmiotu – wiedzy o społeczeństwie. Uwielbiam powoływać się w swojej pracy na wydarzenia z przeszłości, ale także odwoływać się do aktualnej sytuacji zarówno w kraju, jak i na świecie. Bardzo ważne są dla mnie opinie moich uczniów odnośnie omawianych problemów na lekcji. Moimi zainteresowaniami są również: archeologia, podróżowanie, muzyka, kryminały.

e-mail: natalia.andrzejewska@infotech.edu.pl