Liceum Infotech

Krok 1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Krok 2

Po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni

Krok 3

Zaprosimy Cię na test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną

Liceum INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Infotech.

Szkoła jest instytucją niedochodową.
Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Liceum.

Jak przebiega rekrutacja do INFOTECH na rok szkolny 2023/2024?

Jest bardzo prosta:

1. Należy zarejestrować się poprzez formularz rekrutacyjny.

2. Następnie:

– od września do czerwca kandydaci piszą test kompetencyjny, diagnozujący mocne strony ucznia;

– w wakacje, gdy miejsca są już mocno ograniczone, znając wyniki egzaminu ósmoklasisty przechodzimy bezpośrednio do kroku nr 3;

3. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – jeżeli zajdzie potrzeba takiej rozmowy, jej termin będzie ustalony indywidualnie z kandydatem i jego rodzicami.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkół INFOTECH?

Decyzja o przyjęciu do szkoły będzie podejmowana na podstawie analizy wyników testu diagnostycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli takowa się odbędzie.

Po każdej z tur będziemy ogłaszać wyniki przyjętych kandydatów.