Specjalizacja

Sztuczna inteligencja

Zawody przyszłości 2.0

    AI to przyszłość, która dzieje się już dziś

Już za kilka lat absolwenci liceów staną przed wyzwaniem tworzenia
systemów i rozwiązywania problemów o których dziś nie zdajemy
sobie sprawy. Żeby sprostać tym wyzwaniom warto kształcić się już
dzisiaj w obszarze wykorzystania sztucznej intelignecji.
 • Kluczowe kompetencje w wielu branżach

  Umiejętność rozwiązywania problemów przy użyciu
  technik sztucznej inteligencji stanie się kluczową
  umiejętnością, niezależnie od branży czy obszaru
  działalności firm.

 • AI to nie tylko programowanie

  To tworzenie i rozwijanie produktów i usług
  wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. To
  zarządzanie procesami i współpraca w
  interdyscyplinarnych zespołach w każdej branży nie
  tylko IT.

 • AI będzie wszechobecne na rynku pracy

  Wybrane nazwy zawodów które mogą pojawić się w
  najbliższej przyszłości:
  ● Man-Machine Teaming Manager (manager ds.
  współpracy człowieka z maszyną),
  ● AI-Assisted Healthcare Technician (technik opieki
  zdrowotnej wykorzystujący sztuczną inteligencję),
  ● Personal Digital Curator (osobisty kurator cyfrowy),
  ● Digital Tailor (cyfrowy krawiec)

 • Świat otwartych możliwości po maturze

  Specjalizacja AI to świetny wybór dla wszystkich osób,
  które chcą się dalej kształcić na kierunkach:
  informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria
  biomedyczna, prawo, medycyna.
  ● Dwa rozszerzenia do wyboru: od klasy II
  matematyka, fizyka, informatyka
  ● Zajęcia dodatkowe - IoT, robotyka, podstawy
  sztucznej inteligencji, rozpoznawanie obrazu

Napisz do nas

Na specjalizacji SZTUCZNA INTELIGENCJA nauczysz się:

Czym jest AI? Podstawowe definicje, historia, sukcesy, porażki
Gdzie i kiedy stosować AI a kiedy standardowe rozwiązania algorytmiczne
- zastosowania AI w praktyce.
Procesu tworzenia rozwiązania AI:
od zbierania danych, poprzez budowanie i trenowanie modelu aż do użycia w praktyce.
Aspektów prawnych i etycznych związanych z zastosowaniem rozwiązań
sztucznej inteligencji

A TO DOPIERO POCZĄTEK!

    Program nauczania stworzony przez Petrosa Pyllosa

 • Według Forbsa jeden z 30 najlepszych europejskich innowatorów (Forbes 30 Under 30 Europe). Według Massachusetts Institute of Technology Review jest jednym z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Laureat New Europe 100 - listy liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej wg Res Publica, Funduszu Wyszehradzkiego, Google i Financial Times

  Petros Psyllos w ramach działalności naukowo-wynalazczej-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami społecznymi, wirtualnymi asystentami, human–computer interaction i ochroną zdrowia.

  Petros Psyllos

    SYLWETKA ABSOLWENTA

Misją INFOTECH jest edukacja zapewniająca absolwentom kształcenie oparte o najnowsze trendy technologiczne. Nasi uczniowie nauczą się rozwiązywać problemy przy użyciu metodologii sztucznej inteligencji:

 • Określenie istoty problemu którego nie można prosto rozwiązać przy użyciu tradycyjnych algorytmów,

 • Zebranie odpowiednio dużego zbioru danych wymaganych do rozwiązania problemu,

 • Opracowanie i wytrenowanie modelu opartego o techniki sztucznej inteligencji,

 • Produkcyjne wdrożenie i ciągła ewaluacja modelu,

 • Świadomość etycznych aspektów używania technik sztucznej inteligencji.

4-letni cykl kształcenia ogólnokształcącego, uwzględniający powyższe kroki, umożliwia wykształcenie kadry przyszłości która będzie gotowa stawić czoła wyzwaniom klasy VUCA.

    Nie zwlekaj aplikuj do Liceum INFOTECH