Liceum Infotech

Nauczyciel współorganizujący

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł magistra
pedagogiki kulturoznawczej. Prywatnie jestem zafascynowana kulturą ludową i folklorem.
Swoje doświadczenie w pracy z ludźmi tymi dużymi i małymi zdobywałam w CPKiR w
WUP oraz w Domach Kultury. Pracowałam jako Instruktor Kulturalno-Oświatowy na terapii
zajęciowej w DPS z osobami dorosłymi. Prowadziłam pracownię plastyczną. Ważne w mojej
pracy było wsparcie ludzi, którzy potrzebowali opieki na co dzień w różnych sytuacjach oraz
rozbudzanie ich potencjału twórczego.
Ukończyłam studia podyplomowe m.in. z zakresu Autyzmu i Terapii Zajęciowej z
arteterapią. Uczyłam terapii zajęciowej uczniów szkoły policealnej i studentów.
Pracowałam jako nauczyciel, wychowawca i terapeuta w przedszkolu.. Lubię
pracować z dziećmi i młodzieżą. Na potrzeby swojej pracy ukończyłam liczne kursy i
szkolenia tj.: Trening umiejętności społecznych, Joga jako narzędzie terapeutyczne
wspierające rozwój dziecka i osób dorosłych, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
Sensoplastyka ® , Arteterapia, Trening interpersonalny, Praca z rodziną metodą genogramu,
„Trening zastępowania agresji (ART. ® )".
W pracy poszukuję wyzwań, dzięki którym mogę się ciągle rozwijać. Daje mi to
możliwość wykorzystywania swojej wiedzy w różnych sytuacjach. Lubię pracować
bezpośrednio z człowiekiem, pomagać mu przezwyciężać trudności dnia codziennego i
odkrywać swoje talenty.
W wolnej chwili czytam wszystko co mnie interesuje. Lubię tkać i rzeźbić.

email: zaneta.kalinowska-kuzmicz@infotech.edu.pl