Liceum Infotech

29 listopada 2023 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja „Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii” finansowana przez Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i organizowana przez Szkoły INFOTECH. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli poznać możliwości współczesnych technologii w zakresie rozwoju kompetencji i przyszłości kształcenia zawodowego w erze sztucznej inteligencji.

Konferencja ta była pionierskim wydarzeniem koncentrującym się na roli nowych technologii w edukacji i kształceniu zawodowym. Wydarzenie to umożliwiło uczestnikom zgłębienie wiedzy na temat wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość pracy i edukacji.

W programie konferencji znalazły się różnorodne tematy, które wnikliwie rozpatrywały współczesne wyzwania i możliwości. Dyskusje obejmowały „Pracownika 4.0 – Nowe wymagania i możliwości w Polsce i Islandii”, co pozwoliło na porównanie perspektyw tych dwóch różnych, ale dynamicznych rynków pracy. Sesja poświęcona „Przyszłości kształcenia zawodowego w erze sztucznej inteligencji: Innowacje, Strategie i Polityki Adaptacyjne” oferowała wgląd w to, jak instytucje edukacyjne mogą dostosować się do zmieniającego się świata pracy.

Szczególnie interesującą częścią programu była „Prezentacja Programów Nauczania dla Technikum Programistycznego INFOTECH”, która ukazywała praktyczne aspekty kształcenia w nowoczesnych technologiach. Dodatkowo, przedstawienie „Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Pakietu Edukacyjnego z Podstaw Programowania” podkreślało znaczenie praktycznych umiejętności programistycznych w obecnym rynku pracy.

Konferencja ta nie tylko podkreślała znaczenie nowych technologii w kształceniu pracowników przyszłości, ale również stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych dziedzin. Była to okazja do sieciowania, dyskusji i wspólnego planowania przyszłości edukacji zawodowej w erze cyfrowej.

Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
EOG
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii
Konferencja Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0 w świecie nowych technologii