Liceum Infotech

  • Stypendium Szkolne za najwyższe wyniki w nauce;
  • Stypendium Szkolne za wzorową postawę i zaangażowanie na rzecz szkoły;
  • Stypendium za 100% frekwencję;
  • Nagroda Zarządu.

 

W Szkołach INFOTECH można ubiegać się o stypendia socjalne dla rodzin uczniów, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak np. utrata pracy jednego z rodziców.

Jako Społeczność INFOTECH stawiamy na wzajemne wsparcie i solidarność. Nikt z naszych uczniów nie zostanie bez pomocy w trudnych chwilach. Wierzymy, że każdy zasługuje na szansę do nauki i rozwoju, niezależnie od chwilowych problemów finansowych.

Osobą odpowiedzialną za stypendia wewnętrzne jest pani Urszula Kisielewska, e-mail:  urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2023/2024
  • Wyróżnienia ,,Diligentiae – za pilność”
  • Stypendium za innowacyjną myśl techniczną.

Osobą odpowiedzialną za stypendia zewnętrzne jest pani Karolina Zacny karolina.zacny@infotech.edu.pl