Liceum Infotech

 • Stypendium Szkolne za najwyższe wyniki w nauce;
 • Stypendium Szkolne za wzorową postawę i zaangażowanie na rzecz szkoły;
 • Stypendium za 100% frekwencję;
 • Nagroda Zarządu.

   

Osobą odpowiedzialną za stypendia wewnętrzne jest pani Urszula Kisielewska, e-mail:  urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2022/2023
 • Wyróżnienia ,,Diligentiae – za pilność”
 • Stypendium za innowacyjną myśl techniczną.

   

Osobą odpowiedzialną za stypendia zewnętrzne jest pani Marta Karpacz marta.karpacz@infotech.edu.pl