Liceum Infotech

Spotkania z elementami TUTORINGU w Szkołach INFOTECH jako wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Tutoring szkolny to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • godności ucznia i wychowawcy, wypływającej z faktu ich człowieczeństwa;
  • inter i intra-atrakcyjności procesu wychowawczego;
  • transgresyjności procesu wychowawczego – czyli przekraczania ograniczeń;
 

Do podstawowych zadań szkoły należy nauczanie i wychowywanie. Zatem tutoring szkolny, który wprowadzamy do naszych Szkół Infotech w nadchodzącym roku szkolnym będzie łączył proces dydaktyczny z procesem wychowawczym. Może się to zadziać, wówczas gdy tutee, czyli podopieczny będzie mógł w komfortowym dla siebie czasie i miejscu porozmawiać nie tylko o sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach na przyszłość, marzeniach. Nie będzie to dodatkowy przedmiot edukacyjny, korepetycje, fakultety czy zajęcia wyrównawcze – nie ma tu ocen, dodatkowych obowiązków, zaliczeń, są za to cykliczne spotkania z Tutorem, które  wymagają  chęci  po obu stronach, zarówno tutora, jak i podopiecznego. 

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkołach Infotech objęci Tutoringiem będą  uczniowie szczególnie uzdolnieni jak również ci, którzy przejawiają chęć rozwoju. Głównym celem tej metody jest rozwijanie potencjału ucznia, nakierowywanie na rozwój. Tutoring ma na celu zwiększenie sukcesów edukacyjnych uczniów, zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb i rozwijanie umiejętności, które pomogą im osiągnąć sukces w szkole i w życiu. Jest to efektywna forma edukacyjnego wsparcia, która może być dostosowana do konkretnych potrzeb i celów ucznia. Kiedy uczniowie osiągają sukcesy  ich poczucie i pewność siebie rośnie. To z kolei wpływa pozytywnie na ich samoocenę oraz zwiększa  gotowość do podejmowania wyzwań i dążenia do osiągnięcia celów. Tutoring może być miejscem, gdzie uczniowie zdolni mogą eksplorować swoją kreatywność i pasje. Tutor może pomóc im w rozwijaniu projektów artystycznych, naukowych lub innych dziedzin, które ich interesują. 

Tutoring dla uczniów zdolnych nie jest tylko kwestią podnoszenia poziomu wiedzy, ale rozwijania ich potencjału i pasji. To narzędzie, które może pomóc w kształtowaniu przyszłych liderów, naukowców i twórców. 

Uczniowie zdolni mogą odczuwać presję związaną z osiąganiem wysokich wyników. Tutoring może dostarczyć im wsparcia emocjonalnego i pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Jako zespół PPP ogromną wartość przykładamy do dbania o dobrostan psychiczny naszych uczniów, dlatego też zależy nam na tym, aby Tutoring obejmował wsparcie emocjonalne w sposób holistyczny – od wyjaśniania mechanizmów zachodzących w naszym organizmie, po umiejętność radzenia sobie ze stresem, presją związaną z nauką czy nudą, którą często uczniowie szczególnie uzdolnieni odczuwają w czasie zajęć edukacyjnych. Jesteśmy świadomi tego, iż uczniowie zdolni często potrzebują większych wyzwań intelektualnych, aby utrzymać swoje zainteresowanie nauką oraz większych wyzwań emocjonalnych, aby móc wychodzić ze  strefy komfortu.

Tutoring daje wiele możliwości rozwoju – nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy, ale również poprzez naukę odpowiedzialności, świadomości społecznej, troski o drugiego człowieka oraz zdolności komunikowania się. Stawiamy na umiejętność rozwiązywania problemów jak i prowadzenia działań w grupie, ale przede wszystkim szacunku i wiary w swoje możliwości.