Liceum Infotech

coach, mentor, doradca zawodowy

Paulina Wolfram

Trenerka rozwoju osobistego i kompetencji społecznych. Absolwentka prestiżowej Akademii Trenerów Biznesu Grupa TROP (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), pracująca w oparciu o założenia psychologii pozytywnej i metody Appreciative Inquiry (podejście doceniające), dyplomowany coach i doradca zawodowy. Trener wspomagania i doradca placówek edukacyjnych, specjalistka coachingu grupowego i edukacyjnego, absolwentka Uniwersytetu SWPS Warszawa i Szkoły Coachingu Edukacyjnego.

Pracownik merytoryczny i dydaktyczny Fundacji Infotech. Prowadzi praktykę trenerską, konsultacyjną i szkoleniową.

Moją pasją jest rozwój i towarzyszenie w rozwoju innym, zafascynowana jestem procesem zmiany i śnieżną kulą ludzkich możliwości. Prywatnie żona swego męża i mama trójki dzieci”.

Proces coachingowy w szkołach Infotech skierowany będzie do nauczycieli, kadry kierowniczej i zdolnych uczniów Infotech. 

Proces ten polega na aktywizowaniu mocnych stron, pomocy w pracy z przekonaniami, które często są poważnym ograniczeniem na drodze do osiągnięcia optimum swego funkcjonowania.

Coaching dąży do osiągnięcia zmiany poprzez zdefiniowanie i osiąganie skonkretyzowanego celu. Metody i narzędzia zorientowane są na cel, a nie na problem.
Wsparciem coachingowym będą objęci wybrani uczniowie i nauczyciele,  których potencjał i rozwój kompetencyjny jest potencjałem rozwojowym.

Autorski Program SOFTECH

Trening mentalny:
Edukację w klasach I zaczynamy m.in. od kompetencji uczenia się. Nasi uczniowie w klasie I na przedmiocie trening mentalny poznają zasady, techniki i narzędzia efektywnego uczenia się. Na lekcjach m.in. poznajemy osobisty styl uczenia się ze względu na zmysł dominujący i swoją inteligencję wiodącą zgodnie z koncepcją inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Uczymy się sposobów i wskazówek jak tę wiedzę zastosować w praktyce, aby proces uczenia się przebiegał sprawniej i przyjemniej.  Uczymy się też nowoczesnych narzędzi efektywnego uczenia się między innymi zasad tworzenia mapy myśli, notatki Cornella i zasad higienicznego uczenia się, czyli o czym trzeba pamiętać, aby poprawić efektywność mózgu w procesie przyswajania wiedzy i jaki poradzić sobie z mózgiem gadzin w tak dotkliwym procesie, jakim jest prokrastynacja.

W ramach zajęć odwiedzamy też ekspertów i specjalistów m.in. inż. dr. Marka Bartoszewicza na wydziale Biologii UwB, który podczas wykładu Tajemnice Ludzkiego Mózgu  przedstawia podstawy wiedzy z zakresu neurobiologii.  Wyjaśnia, w jaki sposób się uczymy, dlaczego musimy spać oraz jak rodzą się wspomnienia i marzenia. Odkrywa wiele ciekawostek dotyczących budowy i działania układu nerwowego, a także pozwala zrozumieć, jak skomplikowaną jest strukturą.

W ramach wykładu przedstawione są też pewne formy neuroodmienności, między innymi zagadnienia dotyczące osób z zespołem Aspergera. Całość zamyka podsumowanie wyjaśniające, w jaki sposób skutecznie się uczyć.

Coaching kariery:
Autorski przedmiot skierowany do uczniów klas III, na którym wykorzystujemy metody coachingowe, aby wzmocnić motywację i sprawczość ucznia, która szczególnie jest potrzebna w procesie przygotowania się do matury i podejmowania kluczowych decyzji edukacyjnych. Pracujemy wspólnie w obszarze przekonań, wartości, celów a przede wszystkim mocnych stron, aby zwiększyć świadomość posiadanego potencjału, obudzić chęć rozwoju i motywację a przede wszystkim sprawić, aby samoocena i poczucie wartości było adekwatne do zasobów.