Nowe Liceum Ogólnokształcące z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji

Nie marnuj czasu na bycie kimś, kim nie jesteś”

Steve Jobs

Wybierz innowacyjne Liceum Ogólnokształcące

poznaj zasady rekrutacji

Ważne, by nigdy nie przestać pytać.”

Albert Einstein

Wybierz innowacyjne Liceum Ogólnokształcące

poznaj zasady rekrutacji

Nie możesz zdecydować się na specjalizację i rozszerzenia?
Wybierzesz je w drugiej klasie.


Uczeń w klasie pierwszej oprócz standardowych przedmiotów ogólnych uczy się przedmiotów rozszerzonych: język angielski, coaching kariery, kształtowanie umiejętności miękkich - poznaje swoje predyspozycje i adekwatne do nich techniki uczenia się, skutecznie kształtuje umiejętności społeczne i komunikacyjne.

W kolejnych klasach wybiera specjalizację i przedmioty rozszerzone. Kształtuje nabyte umiejętności miękkie i rozwija pasje na zajęciach dodatkowych.

Liceum, które stawia na innowacje

Co wyróżnia Liceum Ogólnokształcące INFOTECH?
 • Doświadczona kadra, którą tworzą nauczyciele, w tym akademiccy, specjaliści z firm i instytucji.
 • Kreatywna atmosfera stanowi przestrzeń dla wymyślania nowych idei - inkubator pomysłów.
 • Współpraca, zespół oraz wspieranie się – to kluczowe wartości zapisane w DNA Liceum.
 • Zajęcia z psychologiem dotyczące dostrzegania wartości, zrozumienia siebie i innych, stanowiące solidną podstawę do życia dorosłego.
 • Nowoczesne narzędzia i technologie stosowane na codzień - nielimitowane indywidualne konta internetowe dla każdego ucznia, chmura szkolna z dostępem do materiałów edukacyjnych, mLegitymacje, e-legitymacje.
 • Nowoczesne doradztwo zawodowe, które pomaga uczniom wybrać kierunek pod kątem umiejętności oraz potrzeb rynku; współpraca z patronami daje możliwość powiązania kompetencji ucznia z branżą i wskazania ścieżki kariery.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje miękkie, uczące rozwiązywania konfliktów i problemów.
 • Staże i praktyki w kancelariach prawniczych, firmach IT i medycznych.
 • Nastawienie na edukacyjne i emocjonalne potrzeby uczniów
Liceum Ogólnokształcące INFOTECH z elementami fińskiego modelu nauczania:
 • I obszar - RELACJE:

  • Budowanie relacji we wszelkich możliwych płaszczyznach: rodzic - nauczyciel - uczeń, dyrekcja - rodzic - nauczyciel, szkoła - firmy i instytucje - nauczyciele - uczniowie; uczeń - uczeń; klasa – klasa
  • Nauczyciel jako tutor - partner w zdobywaniu wiedzy
  • Edukacja oparta na komunikacji
  • Rodzice zaangażowani w edukację swoich dzieci
  • Praca na lekcji oparta o współpracę, a nie rywalizację
  • Edukacja mocno skoncentrowana na uczniu i jego potrzebach
  • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania.
 • II obszar - NAUCZYCIELE:

  • Specjaliści z różnych branż
  • Egzaminatorzy maturalni, tutorzy, partnerzy
  • Nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem i nieustannym samokształceniem
  • Wizja rozwoju szkoły: - regularne spotkania i wzajemne uczenie się nauczycieli
  • Szkolenia zewnętrzne kadry (raz w miesiącu) - dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
  • Praca w zespołach, szukanie powiązań interdyscyplinarnych w ramach przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, językowych ( w tym specjalizacji m.in.: język angielski w medycynie, prawie)
  • Nauka umiejętności „rynkowych”, ) potrzebnych w konkretnych branżach; współudział firm - patronów konkretnych specjalizacji w tworzeniu programu nauczania i zajęć specjalizacyjnych.
 • III obszar - WARUNKI NAUKI:

  • Każda klasa ma swoją salę
  • Swobodne ustawianie i łączenie ławek w salach, co sprzyja pracy w grupie (ławki jednoosobowe)
  • Decydowanie uczniów o wyglądzie sali, wystroju szkoły, itp.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich, współdecydowanie uczniów o życiu pozalekcyjnym szkoły i zajęciach dodatkowych, korzystanie z budżetu partypacyjnego i decydowanie o wydatkach.
 • IV obszar - POZIOM NAUCZANIA:

  • Przygotowanie do matury - mocne podstawy do zdania matury na poziomie rozszerzonym; kadrę zasilają nauczyciele - egzaminatorzy przedmiotów maturalnych
  • Nauka oparta na rozumieniu, nie pamięciowym zapamiętywaniu
  • Nauka życiowej zaradności i kompetencji miękkich
  • Zajęcia z komunikacji i empatii oraz z logiki i krytycznego myślenia
  • Celem nauczania jest zdobycie konkretnych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy
  • Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł zdobywania wiedzy
  • Szkoła bez korepetycji - dodatkowa pomoc w nauce w ramach zajęć w szkole
  • Pochwała podstawowym sposobem motywacji - jeśli krytyka, to tylko konstruktywna
  • Oceny opisowe, które wskazują czego uczeń powinien się nauczyć, nie demotywują i nie kategoryzują
  • Praca na lekcji oparta na współpracy a nie na rywalizacji
  • Realizacja projektu „Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny”.

Nowe
Technologie

Innowacyjne
metody nauczania

Przygotowanie
do matury na
wysokim poziomie

Nacisk na języki
obce na poziomie
rozszerzonym

Unikalne
specjalizacje

KONCEPCJA SKUTECZNEGO NAUCZANIA
 • Relacje: edukacja oparta na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel – rodzic.
 • Nauczyciele: kadra akademicka i praktycy z firm (trenerzy, instruktorzy, menedżerowie wyższego szczebla) nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje podczas kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.
 • Praktyka połączona z programem nauczania: uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, współpracując przy projektach naszych partnerów - firm z Klastra Technologicznego INFOTECH.
 • Umiejętności: do głównych celów nauczania należą - biegłe porozumiewanie się w językach obcych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, zaawansowany poziom kompetencji miękkich z dużym naciskiem na umiejętność pracy w grupie.
KONCEPCJA ROZWOJU UCZNIA
 • Indywidualne podejście: szkoła odpowiada na różne potrzeby edukacyjne, zajmując się uczniami, którzy posiadają wybitne umiejętności, nietypowe zainteresowania, ale również niepełnosprawnymi czy chorymi.
 • Atmosfera: budujemy pozytywne relacje i poczucie wspólnoty, realizujemy działania społeczne i projekty szkolne inicjowane przez uczniów, wspólne dbamy o czystość i porządek w szkole – dzięki temu uczniowie mają poczucie współtworzenia i kształtowania swojej szkoły, a przy okazji uczą się umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
 • Wartości: stanowią podstawę działania każdego ucznia, uczą poszanowania uczuć innego człowieka, empatii i pomocy innemu uczniowi, akceptowania niedoskonałości; zdobywanie wiedzy oparte jest na współpracy a nie rywalizacji; doświadczenia zdobywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych pozwalają uczyć się poprzez własną pracę oraz odkryć system wartości bliski każdemu uczniowi.
 • Charakter: zajęcia w szkole pomagają w głębszym poznaniu własnej osobowości oraz potrzeb z nią związanych, m.in: odkrywaniu zainteresowań, swoich zalet, indywidualnych motywacji wpływających na kształt późniejszej kariery zawodowej.
 • Wyjątkowość: każdy uczeń już od drugiej klasy jest objęty opieką nauczyciela mentora, który dzięki regularnym spotkaniom z podopiecznym, planuje wspólną pracę, zbiera informacje od innych nauczycieli o postępach w nauce i kształtuje ścieżkę zawodową.
Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska
Współtwórca szkoły

Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach. Współtworzyła Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora.

Uwielbia eksperymenty edukacyjne i młodzież, którą uczy. Jej pasją jest: tworzenie innowacyjnej szkoły opartej na zasadach demokracji, wykorzystywaniem konstrukcjonizmu podczas uczenia, szkoły, jako miejsca gdzie uczeń lubi przebywać i się rozwijać.

Wyznaje zasadę, że mądry nauczyciel to osoba, która współdziała z uczniem, uczy się od niego i pozwala mu wpływać na kształt edukacji.

Karol Przybyszewski
Karol Przybyszewski
Współtwórca szkoły

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki !

W latach 2006- 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

W Liceum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.

Adam Kamiński
Adam Kamiński
Współtwórca szkoły

Prezes Fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju oraz Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Chief Operation Officer (poprzednio wiceprezes techniczny) PUHP LECH sp. z o.o. w Białymstoku.

Absolwent Data Science na Politechnice Białostockiej, Zarządzania wiedzą na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Koordynator tworzenia Podlaskiego Parku Przemysłowego, modernizacji Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i programu budowy dróg w Powiecie Białostockim.

Motto: Sky is the limit. Problems push forward.

Katarzyna Kaczyńska
dyrektor, podstawy przedsiębiorczości

×

Katarzyna Kaczyńska

Dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości

Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach.

e-mail: katarzyna.kaczynska@infotech.edu.pl

Adam Kamiński
wicedyrektor ds. rozwoju

×

Adam Kamiński

Wicedyrektor ds. rozwoju

Absolwent Wydziału Prawa UWB, ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science, wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, dyrektor zarządzający Klastra Technologicznego Infotech. Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o.. koordynatora Podlaskiego Parku Przemysłowego, prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Dyrektor ds. rozwoju Technikum Programistycznego Infotech.

e-mail: adam.kaminski@infotech.edu.pl

Karol Przybyszewski
wicedyrektor ds. nauki programowania

×

Karol Przybyszewski

Wicedyrektor ds. nauki programowania

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki ! W latach 2006- 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych. W Technikum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.

e-mail: karol.przybyszewski@infotech.edu.pl

Urszula Kisielewska
pedagog

×

Urszula Kisielewska

Pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zdobyłam tytuł magistra na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyłam również podyplomowe studia Resocjalizacji na wydziale IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego jak również Mediacje Sądowe na Wydziale Prawa w Białymstoku. Podczas wieloletniej edukacji zdobyłam uprawnienia socjoterapeuty i trenera TZA. Z racji, iż moją pasją jest teatr ukończyłam studia podyplomowe Instruktor reżyser teatralny oraz Drama w edukacji i terapii. Przez kilka lat byłam związana z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku gdzie wystąpiłam w kilku spektaklach między innymi "Ich czworo" G.Zapolskiej, "Dzień Zwycięstwa", "Bieżeńcy Exodus", "Konstelacje". Moją pasją zarażam dzieci i młodzież z którymi dane jest mi pracować. Od 13 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, na różnych szczeblach kształcenia. W mojej pracy cenię sobie kontakt z rodzicami, by móc ich wspierać w trudnej niekiedy roli rodzica. Od 10 lat pełnię również funkcję kuratora społecznego V Wydziału Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku. Prywatnie jestem matką trójki dzieci.

e-mail: urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

Marta Daniluk
pedagog

×

Marta Daniluk

Pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Doświadczenie w zawodzie zdobywałam podczas stażu i wolontariatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” i w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami Emocjonalnymi. Moje zainteresowania psychologią i pracą z ludźmi zawiodły mnie na liczne szkolenia, również dla handlowców. Moim hobby jest plastyka. W wolnych chwilach lubię malować farbami, szczególnie anioły na starych deskach. Drugą pasją jest szeroko pojęty rozwój osobisty i psychologia.

e-mail: marta.daniluk@infotech.edu.pl

Monika Borodzicz
język rosyjski

×

Monika Borodzicz

Język Rosyjski

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w 2007 roku uzyskałam tytuł magistra filologii rosyjskiej. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel oraz jako lektor w szkole językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bardzo bliski i dlatego to on wytyczył moją drogę zawodową. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich chcących poznać język największego państwa świata!

e-mail: monika.borodzicz@infotech.edu.pl

Aleksander Ciwoniuk
edukacja dla bezpieczeństwa

×

Aleksander Ciwoniuk

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Jestem absolwentem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Od 18 lat pracuję z młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich. Jestem nauczycielem mianowanym. Lubię książki militarne i historyczne. Jestem sympatykiem Jagielloni.

e-mail: aleksander.ciwoniuk@infotech.edu.pl

Patrycja Gołaszewska
wiedza o kulturze

×

Patrycja Gołaszewska

Wiedza o Kulturze

Animacja kultury, kulturoznawstwo i aktorstwo scen muzycznych to te edukacyjne ścieżki, które pozwoliły mi połączyć pasję z pracą zawodową. Scena to miejsce, w którym czuję się jak "ryba w wodzie" i właśnie tym uwielbiam inspirować ludzi, z którymi pracuję. Rozmaite działania artystyczne oraz projekty animacji społecznej, których byłam uczestnikiem, organizatorem i trenerem (m.in. Gawędziarze XXI wieku, Zwierciadła), a przede wszystkim wykształcenie aktorskie wpływają na to, że zajęcia, które prowadzę są kreatywne i skierowane na wielowymiarowy rozwój, przy całkowitym zaangażowaniu i wykorzystaniu potencjału ucznia. Prowadzę zajęcia z przedmiotów artystycznych, emisji głosu i rehabilitacji głosu, prezentacji publicznych. Uwielbiam długie rozmowy, podróże i odkrywanie nowych smaków, teatr, spacery, jazdę na rowerze. W wolnych chwilach wielką radość sprawia mi muzykowanie i czytanie dobrych książek.

e-mail: patrycja.golaszewska@infotech.edu.pl

Sylwia Karczewska
język polski

×

Sylwia Karczewska

Język Polski

Jestem nauczycielem języka polskiego i wciąż poszukuję nowoczesnych metod, które pozwolą mi ciekawie i z pasją mówić o literaturze, szczególnie tej dawnej (co „nie jest sztuką łatwą ani małą”;-) . Przekonuję swoich uczniów, że człowiek od wieków szuka prawdy, dobra i piękna w różnych ich odcieniach, a literatura i sztuka nie są oderwana od rzeczywistości. Od dziesięciu lat jestem egzaminatorem maturalnym. Oprócz filologii polskiej, ukończyłam również studia logopedyczne na UwB. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, która potrzebuje więcej uwagi i czasu w nauce. Bardzo lubię podróżować (zawsze z dobrą książką), szczególnie tam, gdzie słychać szum ciepłego morza, a pomidory mają smak słońca. Ostatnio pasjami oglądam „Wiedźmina” i „Dom z papieru”. Bawią mnie gry karciane oraz słowne i niesamowite teksty piosenek Katarzyny Nosowskiej i „Lao Che”. Zgadzam się w 100%, że najlepszy czas na działanie jest teraz, a do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach!.

e-mail: sylwia.karczewska@infotech.edu.pl

Katarzyna Polak
język polski

×

Katarzyna Polak

Język Polski

Katarzyna Polak – nauczyciel języka polskiego i muzyk, pasjonatka oceniania kształtującego, własnoręcznie tworzonych pomocy dydaktycznych i wykorzystania potencjału narzędzi cyfrowych w edukacji, mentor oceniania kształtującego w kursie CEO „OK Zeszyt”, ambasador eTwinning i trener warsztatów komputerowych eTwinning w woj. podlaskim, trener Edukreatywności, autorka piosenek edukacyjnych, która nie lubi rutyny szkolnej, ceni zaś przekazywanie inicjatywy i odpowiedzialności uczniom, autorka bloga edukacyjnego http://kreaktywnanauka.blogspot.com/

e-mail: katarzyna.polak@infotech.edu.pl

Sylwia Kostrowska
geografia

×

Sylwia Kostrowska

Geografia

Ukończyłam studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym. Uwielbiam podróżować, poznawać różne ciekawe miejsca. Mam nadzieje, że zabiorę Was w ciekawy świat geografii.

e-mail: sylwia.kostrowska@infotech.edu.pl

Dominika Kraśnicka
filozofia, etyka

×

Dominika Kraśnicka

Filozofia, Etyka

Ukończyłam studia w instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskałam tytuł magistra Filozofii oraz uprawnienia do pracy dydaktycznej. Nauczam Filozofii i Etyki. Pracę z młodzieżą uważam za odpowiedzialne oraz niesłychanie inspirujące zadanie. Kładę nacisk na rozwijanie w uczniach samodzielnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. W wolnych chwilach uciekam na Mazury, gdzie żegluję, gotuję i "ładuję akumulatory". Cenię czas z dobrą książką, filmem oraz ten spędzony na spacerach ukochanym psem.

e-mail: dominika.krasnicka@infotech.edu.pl

Grzegorz Nowik
fizyka

×

Grzegorz Nowik

Fizyka

Jestem absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku. Uczę fizyki i robotyki od kilkunastu lat. U moich uczniów najbardziej cenię pomysłowość i zaangażowanie. W wolnych chwilach czytam książki i gram w gry komputerowe.

e-mail: grzegorz.nowik@infotech.edu.pl

Zuzanna Sztabińska
matematyka

×

Zuzanna Sztabińska

Matematyka

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, mgr matematyki. Posiadam też wykształcenie pedagogiczne. Jestem nauczycielem kontraktowym. W wolnej chwili trenuje kolarstwo.

e-mail: zuzanna.sztabinska@infotech.edu.pl

Monika Ustymiuk
wychowanie fizyczne

×

Monika Ustymiuk

Wychowanie Fizyczne

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki ręcznej, piłki siatkowej, narciarstwa i aerobiku. Wielką radość sprawia mi praca z dziećmi i młodzieżą. Lubię aktywnie spędzać czas i zachęcać do tego innych.

e-mail: monika.ustyniuk@infotech.edu.pl

Anna Grygutis - Kalinowska
język angielski

×

Anna Grygutis - Kalinowska

Język angielski

Jestem absolwentką dwu kierunków studiów Filologii angielskiej oraz Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Swoje zainteresowania językowe pogłębiłam w Lays School w Cambridge, gdzie na 300 uczestników byłam jedyna Polką. Dodatkowo przebywałam pół roku na renomowanej uczelni w Niemczech, gdzie językiem wykładowym był angielski z zakresu marketingu i zarządzania. Wszystkie praktyki studenckie odbywałam zagranicą. Od 2010 roku prowadzę zajęcia ze studentami WSFiZ zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jestem Wspólnikiem Założyciela oraz członkiem Senatu Uczelni. Moje hobby to podróże-RPA, Meksyk, Tajlandia, Kuba, Egipt, Tunezja oraz kraje europejskie. Ta pogłębiona żywa wiedza o świecie, pozwala mi wykorzystywać ją w pracy z młodzieżą i tym samym rozbudzać w nich zainteresowania językiem oraz praktycznym jej wykorzystaniem.

e-mail: anna.grygutis-kalinowska@infotech.edu.pl

Iwona Beata Jarocka
język angielski

×

Iwona Beata Jarocka

Język angielski

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam tytuł mgr socjologii i filologii angielskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum , a także w międzynarodowych korporacjach. Bardzo lubię pracować z młodzieżą. Z tego między innymi powodu jestem również trenerem Odysei Umysłu. Interesują mnie inne kultury i psychologia

e-mail: iwona.jarocka@infotech.edu.pl

Jerzy Mantur
historia

×

Jerzy Mantur

Historia

Mgr historii i wos, doradca zawodowy, edukator, trener/specjalista z zakresu pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Wieloletni przewodniczący, weryfikator oraz egzaminator maturalny z historii na poziomie rozszerzonym oraz egzaminator maturalny z wos. Współautor publikacji skierowanych do nauczycieli i maturzystów z historii. Uczniowie pracujący pod kierunkiem osiągali sukcesy w Olimpiadach z historii i wos. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Konkursu Wiedzy o Zawodach. Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Współautor wielu publikacji o tematyce badań społecznych.

e-mail: jerzy.mantur@infotech.edu.pl

Masz pytania ws. rekrutacji?

napisz do nas

Co nowego?

Zasady rekrutacji

 • Przesłanie formularza internetowego Wypełnij
 • Spotkanie - rozmowa kwalifikacyjna z dyrekcją szkoły

Przede wszystkim cenimy kreatywność, kompetencje i zaangażowanie. Wiemy, że pasje są w życiu wartością nadrzędną.
Podczas rekrutacji do Szkół INFOTECH otwieramy możliwość przekonania nas, że Twoja nauka w innowacyjnych szkołach będzie spełnieniem Twoich marzeń.

 • krok 1

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na rekrutacja.infotech.edu.pl.
 • krok 2

  W przypadku pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się w ciągu 3 dni z Tobą i Twoimi Rodzicami oraz przekażemy kolejne instrukcje postępowania w następnych etapach rekrutacji.

Rekrutacja już trwa!

 • 1200 zł

  opłata wpisowego
  do 1 maja 2020

  1400 zł

  do 1 czerwca 2020

  1500 zł

  od lipca 2020
 • 490 zł

  miesięczne czesne


Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a.

W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc/Liceum

Chcesz dołączyć do kadry pedagogów? Zapraszamy do współpracy

 • sprzyjające środowisko do pracy i rozwoju zawodowego
 • możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływania na kształt Liceum
 • dostęp do najbardziej aktualnego know-how
 • nowoczesne wyposażenie ułatwiające pracę
 • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
 • możliwość realizacji ciekawych projektów na styku edukacji i IT
wypełnij formularz

Masz pytania ws. rekrutacji?

napisz do nas

Liceum INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
Szkoła jest instytucją niedochodową.
Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Liceum.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy

napisz do nas
kontakt@infotech.edu.pl
lub zadzwoń
+ 48 510 289 122
+ 48 510 289 120