Liceum Infotech

 • Wdrażamy AI

  Udoskonaliliśmy program nauczania na rok 2024/2025 z uwzględnieniem wykorzystywania sztucznej inteligencji. Wiemy, jak to zrobić dobrze!

 • Liceum Mediów Cyfrowych

  Ruszyła rekrutacja

  Szkoła nakierowana na nowe technologie

 • Trening Mentalny

  Indywidualny program wsparcia uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju kompetencji przyszłości.

 • Rekrutacja

  Nie przegap szansy na innowacyjne nauczanie. Zajrzyj do zakładki rekrutacja.

  Na zdjęciu Katarzyna Polak (j.polski) z uczniami INFOTECH

 • Liceum Mediów Cyfrowych

  Szkoła nakierowana na nowe technologie

  Na zdjęciu Sylwia Karczewska (j.polski) z uczniami INFOTECH

 • Lekcje z VR

  Daj się wciągnąć w wirtualny świat nauki bez wychodzenia z sali lekcyjnej.

  Na zdjęciu Katarzyna Polak (j.polski) z uczniami INFOTECH

Z życia szkoły:

#2 Kompetencje miękkie

Paulina Wolfram – Infotechowy coach i mentor, doradca zawodowy

Trening mentalny

Edukację w klasach I zaczynamy m. in od kompetencji uczenia się. Nasi uczniowie w klasie I na przedmiocie trening mentalny poznają zasady, techniki i narzędzia efektywnego uczenia się.

Coaching kariery

To autorski przedmiot skierowany do uczniów klas III, na którym wykorzystujemy metody coachingowe, aby wzmocnić motywację i sprawczość ucznia, która szczególnie jest potrzebna w procesie przygotowania się do matury i podejmowania kluczowych decyzji edukacyjnych.

Jesteśmy szkoła uczącą kompetencji kluczowych. Nowe technologie połączone z umiejętnościami miękkimi.

Szkoły INFOTECH objęte są autorskim programem SOFTECH, który ma na celu przede wszystkim rozwijanie u Uczniów i Uczennic kompetencji miękkich, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

#3 Jak uczymy

W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia.
Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach wyższych.
Wdrażamy marzenia w życie!

Matura

Przygotowanie do matury: nauczyciele egzaminatorzy, już od 3 klasy fakultety maturalne prowadzone przez egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych, dodatkowe godziny na naukę przedmiotów rozszerzonych, indywidualne konsultacje z nauczycielami

Nauczyciele

Nasi nauczyciele to doświadczeni trenerzy, egzaminatorzy maturalni, instruktorzy, menedżerowie wyższego szczebla. Swoje kwalifikacje podnoszą w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

Praktyka połączona z programem nauczania

Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, współpracując przy projektach naszych partnerów – firm z Klastra Technologicznego INFOTECH i Patronów danej specjalizacji.

Umiejętności

Do głównych celów nauczania należą: biegłe porozumiewanie się w językach obcych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, zaawansowany poziom kompetencji miękkich z dużym naciskiem na umiejętność pracy w grupie.

Nauka poprzez rozumienie

Nauka poprzez rozumienie Rozumienie zamiast pamięciowego zapamiętywania. Nauczycieli uczymy jak uczyć, uczniów jak się uczyć. Inwestujemy w kadrę i szkolenia podnoszące jakość pracy. Na początku poznajemy swój styl uczenia się. Następnie wykorzystujemy kreatywne sposoby uczenia się takie jak: myślografia, diagnoza i poznanie dominującej inteligencji wg koncepcji Howarda Gardnera Inteligencji wielorakich, mapa myśli, notatka Cornella itd.

Technologie w procesie edukacji

Uczniowie korzystają z: mLegitymacji i e-legitymacji, indywidualnego konta internetowego bez limitu, zdalnych lekcji online, materiałów do nauki, udostępnionych w chmurze, laptopów edukacyjnych, tabletów graficznych, oculus’ów i wielu innych narzędzi.

Liceum INFOTECH z nauczaniem opartym o dobre relacje.

I OBSZAR – Relacje
 • Budowanie relacji we wszelkich możliwych płaszczyznach: rodzic – nauczyciel – uczeń, dyrekcja – rodzic – nauczyciel, szkoła – firmy i instytucje – nauczyciele – uczniowie; uczeń – uczeń; klasa – klasa.
 • Nauczyciel jako tutor – partner w zdobywaniu wiedzy.
 • Edukacja oparta na komunikacji.
 • Rodzice zaangażowani w edukację swoich dzieci.
 • Praca na lekcji oparta o współpracę, a nie rywalizację.
 • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania.
II OBSZAR – Nauczyciele
 • Specjaliści z różnych branż adekwatnych do wybranych specjalizacji.
 • Egzaminatorzy maturalni, tutorzy, partnerzy.
 • Nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem i nieustannym samokształceniem.
 • Wizja rozwoju szkoły – regularne spotkania i wzajemne uczenie się nauczycieli.
 • Szkolenia zewnętrzne kadry (raz w miesiącu) – dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
 • Praca w zespołach, szukanie powiązań interdyscyplinarnych w ramach przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, językowych (w tym specjalizacji m.in.: język angielski w medycynie, prawie).
 • Nauka umiejętności „rynkowych”, potrzebnych w konkretnych branżach; współudział firm – patronów konkretnych specjalizacji w tworzeniu programu nauczania i zajęć specjalizacyjnych.
III OBSZAR – Warunki nauki
 • Każda klasa ma swoją salę
 • Swobodne ustawianie i łączenie ławek w salach, co sprzyja pracy w grupie.
 • Decydowanie uczniów o wyglądzie sali, wystroju szkoły, itp.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich, współdecydowanie uczniów o życiu pozalekcyjnym szkoły i zajęciach dodatkowych, korzystanie z budżetu partypacyjnego i decydowanie o wydatkach.
IV OBSZAR – Poziom nauczania
 • Przygotowanie do matury – mocne podstawy do zdania matury na poziomie rozszerzonym; kadrę zasilają nauczyciele – egzaminatorzy przedmiotów maturalnych.
 • Nauka oparta na rozumieniu, a nie pamięciowym zapamiętywaniu.
 • Nauka życiowej zaradności i kompetencji miękkich.
 • Zajęcia z komunikacji i empatii oraz z logiki i krytycznego myślenia.
 • Celem nauczania jest zdobycie konkretnych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy.
 • Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł zdobywania wiedzy.
 • Szkoła bez korepetycji – dodatkowa pomoc w nauce w ramach zajęć w szkole.
 • Pochwała podstawowym sposobem motywacji – jeśli krytyka, to tylko konstruktywna.
 • Oceny opisowe, które wskazują czego uczeń powinien się nauczyć, nie demotywują i nie kategoryzują.
 • Praca na lekcji oparta na współpracy a nie na rywalizacji.
 • Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.
Indywidualne podejście

Odpowiadamy na różne potrzeby edukacyjne, zajmując się uczniami, którzy posiadają wybitne umiejętności, nietypowe zainteresowania, ale również specjalne potrzeby edykacyjne.

Atmosfera

Budujemy pozytywne relacje i poczucie wspólnoty oparte na modelu fińskim. Realizujemy działania społeczne i projekty szkolne inicjowane przez uczniów, wspólne dbamy o czystość i porządek w szkole. Dzięki temu uczniowie mają poczucie współtworzenia i kształtowania swojej szkoły, a przy okazji uczą się umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Wartości

Stanowią podstawę działania każdego członka społeczności szkolnej z poszanowaniem uczuć innego człowieka, uczą empatii i udzielania pomocy, a także akceptowania niedoskonałości. Zdobywanie wiedzy oparte jest na współpracy, a nie rywalizacji. Doświadczenia zdobywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych pozwalają uczyć się poprzez własną pracę oraz odkryć system wartości bliski każdemu uczniowi.

Charakter

Innowacyjne przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności miękkich pomagają w głębszym poznaniu własnej osobowości oraz potrzeb z nią związanych, m.in: odkrywaniu zainteresowań, swoich zalet, indywidualnych motywacji wpływających na kształt późniejszej kariery zawodowej.

#4 Poznaj naszą kadrę

#5 Wsparcie ekspertów i firm

Nie zwlekaj i aplikuj do Liceum INFOTECH

Masz pytania?

napisz do nas

kontakt@infotech.edu.pl

lub zadzwoń

+ 48 510 289 120

Odwiedź nas w placówce:
tu nas znajdziesz