Nie marnuj czasu na bycie kimś, kim nie jesteś”

Steve Jobs

Wybierz innowacyjne liceum ogólnokształcące

poznaj zasady rekrutacji

Ważne, by nigdy nie przestać pytać.”

Albert Einstein

Wybierz innowacyjne liceum ogólnokształcące

poznaj zasady rekrutacji

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Maria Skłodowska Curie

Wybierz innowacyjne liceum ogólnokształcące

poznaj zasady rekrutacji

Liceum, które stawia na innowacje

Nowe
Technologie

Innowacyjne
metody nauczania

Przygotowanie
do matury na
wysokim poziomie

Nacisk na języki
obce na poziomie
rozszerzonym

Unikalne
specjalizacje

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH jest nową inicjatywą Klastra, drugą po Technikum Programistycznym, nowoczesną szkołą, łączącą tradycyjne profile nauczania z nowoczesnymi technologiami.

W ramach liceum przygotowujemy młodych ludzi do zawodów przyszłości w branżach - ekonomia i e-commerce, biomedycyna, prawo z elementami nowych technologii.
Dwa pierwsze lata nauki w Liceum mają charakter ogólny: przedmioty ogólnokształcące realizowane metodą projektów, nauka języków obcych - również w zakresie rozszerzonym, praca zespołowa, kształtowanie umiejętności miękkich i społecznych.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów maturalnych.
Lekcje w ramach specjalizacji pod kierunkiem nauczycieli - wykładowców akademickich oraz pracowników firm z branży w danej specjalizacji.

Możliwość nauki języków obcych - język angielski, język rosyjski, język niemiecki, język hiszpański.

Bogata oferta zajęć dodatkowych - prowadzonych przez nauczycieli - specjalistów, m.in: biomedycyna, neurolingwistyka, grafika komputerowa, zajęcia z rysunku architektonicznego i wiele innych.

Absolwent Liceum INFOTECH ma być osobą otwartą na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Umiejącą się uczyć i skutecznie komunikować. Mającą zasady, znającą swoją wartość i świadomie podejmującą decyzje.

Ma posiadać solidne wykształcenie ogólne, które umożliwi mu dostanie się na wymarzone studia. Praktyczne umiejętności, jakie nabędzie od pracowników firm oraz umiejętność korzystania nowoczesnych technologii, sprawią, że zdobędzie pracę w branżach przyszłości.

Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska
Współtwórca szkoły

Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach. Współtworzyła Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora.

Uwielbia eksperymenty edukacyjne i młodzież, którą uczy. Jej pasją jest: tworzenie innowacyjnej szkoły opartej na zasadach demokracji, wykorzystywaniem konstrukcjonizmu podczas uczenia, szkoły, jako miejsca gdzie uczeń lubi przebywać i się rozwijać.

Wyznaje zasadę, że mądry nauczyciel to osoba, która współdziała z uczniem, uczy się od niego i pozwala mu wpływać na kształt edukacji.

Karol Przybyszewski
Karol Przybyszewski
Współtwórca szkoły

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki !

W latach 2006- 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

W Liceum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.

Adam Kamiński
Adam Kamiński
Współtwórca szkoły

Prezes Fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju oraz Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Chief Operation Officer (poprzednio wiceprezes techniczny) PUHP LECH sp. z o.o. w Białymstoku.

Absolwent Data Science na Politechnice Białostockiej, Zarządzania wiedzą na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Koordynator tworzenia Podlaskiego Parku Przemysłowego, modernizacji Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i programu budowy dróg w Powiecie Białostockim.

Motto: Sky is the limit. Problems push forward.

Chcesz dołączyć do kadry pedagogów? Zapraszamy do współpracy

 • sprzyjające środowisko do pracy i rozwoju zawodowego
 • możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływania na kształt Liceum
 • dostęp do najbardziej aktualnego know-how
 • nowoczesne wyposażenie ułatwiające pracę
 • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
 • możliwość realizacji ciekawych projektów na styku edukacji i IT
wypełnij formularz

Masz pytania ws. rekrutacji?

napisz do nas

Nie możesz się zdecydować, którą specjalizację wybrać?
Dzięki możliwości wyboru specjalizacji pod koniec klasy drugiej, masz czas na odkrycie swojej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji

 • Przesłanie formularza internetowego Wypełnij
 • Spotkanie - rozmowa kwalifikacyjna z dyrekcją szkoły

Przede wszystkim cenimy kreatywność, kompetencje i zaangażowanie. Wiemy, że pasje są w życiu wartością nadrzędną.
Podczas rekrutacji do Szkół INFOTECH otwieramy możliwość przekonania nas, że Twoja nauka w innowacyjnych szkołach będzie spełnieniem Twoich marzeń.

 • krok 1

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na rekrutacja.infotech.edu.pl.
 • krok 2

  W przypadku pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się w ciągu 3 dni z Tobą i Twoimi Rodzicami oraz przekażemy kolejne instrukcje postępowania w następnych etapach rekrutacji.

Rekrutacja już trwa!

 • 1200 zł

  opłata wpisowego
  do 1 maja 2020

  1400 zł

  do 1 czerwca 2020

  1500 zł

  od lipca 2020
 • 490 zł

  miesięczne czesne


Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a.

W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc/Liceum

Masz pytania ws. rekrutacji?

napisz do nas

Liceum INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
Szkoła jest instytucją niedochodową.
Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Liceum.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy

napisz do nas
kontakt@infotech.edu.pl
lub zadzwoń
+ 48 510 289 122
+ 48 510 289 120