Liceum Infotech

„Neuroróżnorodność w edukacji to nie wyzwanie do pokonania, lecz bogactwo do odkrycia. Umożliwia nam zrozumienie, że każdy umysł jest unikatowy, a wiedza jest uniwersalna.”

Fundacja Infotech, prowadząca szkoły Infotech LO i TP Infotech, serdecznie zaprasza doradców zawodowych i zespoły psychologiczno-pedagogiczne szkół podstawowych do udziału w konferencji „Neuroróżnorodność diagnoza i wsparcie oraz wybory edukacyjno-zawodowe uczniów”, poświęconej zjawisku neuroróżnorodności w kontekście biologii, rynku pracy, edukacji oraz procesowi diagnozy i przygotowania dokumentacji dzieci neuroróżnorodnych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie szkół Infotech – sala WANS, 24.04.2024 w godz. 10.00 – 12.30, Białystok ul. Ciepła 40 , budynek A.
Jednym z elementów seminarium będzie temat wykorzystania technologii AI w procesie diagnozy uczniów neuroróżnorodnych. Dodatkowym elementem spotkania będzie warsztat wykorzystania technologii VR w pracy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (po wcześniejszym zgłoszeniu – godz. 12.30 – 14.00).

Poruszane tematy i zaproszeni goście:

 • neurobiologiczne aspekty funkcjonowania mózgu dzieci neurorożnorodnych – dr Marek Bartoszewicz prodziekan ds. rozwoju Wydziału Biologii UwB
 • narzędzia diagnozy dzieci neuroróżnorodnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi AI, perspektywy do wykorzystania – Instytut Badań Edukacyjnych p. Katarzyna Mykowska
 • proces diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów neuroróżnorodnych – przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku
 • w programie również
  Neuroróżnorodności a wybory edukacyjno-zawodowe,
  Dobre praktyki edukacyjne
 • Warsztaty z wykorzystaniem technologii VR w pomocy psychologiczno-pedagogicznej (po wcześniejszym zgłoszeniu)

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji i warsztatach.
W trakcie spotkania przewidziane przerwy kawowa i lunchowa.
Zapisy – koordynatorka konferencji Urszula Kisielewska
urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

Program konferencji:

09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników/powitalna kawa
10.00 – 10.30 – powitanie gości oraz prelegentów – Urszula Kisielewska- koordynator konferencji, Prezes Zarządu Infotech Adam Kamiński
10.30 – 12.30 – prelekcje tematyczne:

 • czym jest neuróżnorodność? Neuroróżnorodność a edukacja – Ewa Ziejewska
 • neurobiologiczne aspekty funkcjonowania mózgu dzieci neurorożnorodnych – dr Marek Bartoszewicz prodziekan ds. rozwoju Wydziału Biologii UwB
 • narzędzia diagnozy dzieci neuroróżnorodnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi AI, perspektywy do wykorzystania – Instytut Badań Edukacyjnych p. Katarzyna Mykowska
 • proces diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu; od zgłoszenia po diagnozę; na co zwracać uwagę; wymagane dokumenty; jak tworzyć pomocne w tym procesie dokumentacje na poziomie szkoły; Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Co i jak wybrać, czyli neuroróżnorodność a wybory edukacyjno-zawodowe – doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych coach – Paulina Wolfram
 • Dobre praktyki edukacyjne w wykorzystaniu potencjału neuroróżnorodności . Urszula Kisielewska, Katarzyna Heller, Monika Harasim

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa/ wydanie zaświadczeń
12.30 – 14.00 – Warsztaty z wykorzystania technologii VR w pomocy psychologiczno-pedagogicznej (grupa max. 12 os.) – Monika Harasim

Zapraszamy dyrektorów szkół, członków zespołów psychologiczno-pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zainteresowanych tematem rodziców.