Liceum Infotech

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Na swoich lekcjach przygotowuję uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia. Przede wszystkim kładę nacisk na pierwszą pomoc, bo wiem, że przede wszystkim ta wiedza przyda im się na każdym etapie życia. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne fantomy do resuscytacji, dzięki czemu w trakcie zajęć każdy uczeń ma szansę doskonalić udzielanie pierwszej pomocy.

Jestem absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Wciąż doskonalę się na kursach, by znać najnowsze zalecenia organizacji zdrowia.

Jestem nauczycielem mianowanym i od 18 lat pracuję z młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich. Lubię książki militarne i historyczne. Jestem sympatykiem Jagielloni.

e-mail: aleksander.ciwoniuk@infotech.edu.pl