Liceum Infotech

Wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, wieloletni nauczyciel, trener gimnastyki sportowej, instruktor pływania, aerobiku oraz lekkiej atletyki. Ciągły rozwój i kształcenie – m. in. ukończone studia podyplomowe dały mi możliwość nauczania również wychowania do życia w rodzinie, a także bycie terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Radość daje mi szeroko pojęta aktywność fizyczna oraz zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii. Satysfakcję czerpię z pracy z ludźmi.

e-mail: anna.kuczynska@infotech.edu.pl