Ruszyła rekrutacja 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 jest otwarta!

poznaj zasady rekrutacji

Nie marnuj czasu na bycie kimś, kim nie jesteśSteve Jobs

Nowe specjalizacje 

#IT oraz #CYBERBEZPIECZEŃSTWO

poznaj zasady rekrutacji

Niczego w życiu nie należy się bać, należy tylko to zrozumiećMaria Skłodowska Curie

Liceum INFOTECH

Szkoła nakierowana na nowe technologie

poznaj zasady rekrutacji

Każdy głupi może wiedzieć. Sedno polega na tym, by zrozumiećAlbert Einstein

Nowe specjalizacje

#IT oraz #CYBERBEZPIECZEŃSTWO

poznaj zasady rekrutacji

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzeniePeter Drucker

Dlaczego warto ?

#1    Specjalizacje

Jesteśmy szkoła uczącą kompetencji kluczowych. Nowe technologie połączone z umiejętnościami miękkimi.

Szkoły INFOTECH objęte są autorskim programem SOTFECH, który ma na celu przede wszystkim rozwijanie u Uczniów i Uczennic kompetencji miękkich, niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W czwartej klasie uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach Coaching kariery, organizowanych w celu pomocy w wyborze studiów i dalszej ścieżki kariery.

Zasady rekrutacji 2023/2024

 • Proces rekrutacji

  • Krok 1

   Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  • Krok 2

   Po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni

  • Krok 3

   Zaprosimy Cię na test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną

  Liceum INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
  Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
  Szkoła jest instytucją niedochodową.
  Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Liceum.

 • Czesne i opłaty

  1. Jednorazowe wpisowe, im wcześniej wyślesz formularz rekrutacyjny tym niższe wpisowe

  • 100 zł

   Test diagnostyczny

  • 1600 zł

   Jednorazowa opłata wpisowego

  2. Miesięczne czesne

  • 680 zł

   Miesięczne czesne płatne przez cały rok od 1 września 2023

  _______________________________________________
  Jak przebiega rekrutacja do INFOTECH na rok szkolny 2023/2024?

  Jest bardzo prosta:


  1. Pierwszym etapem zarejestrowanie się poprzez formularz rekrutacyjny.

  2. Kolejnym etapem jest napisanie przez kandydata testu kompetencyjnego, diagnozującego mocne strony ucznia. 

  Terminy testów:
  - styczeń 2023
  - marzec 2023
  - kwiecień 2023

  3. Rozmowa kwalifikacyjnej z kandydatem - jeżeli zajdzie potrzeba takiej rozmowy, jej termin będzie ustalony indywidualnie z kandydatem i jego rodzicami. 

  ***
  W jaki sposób podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkół INFOTECH?

  Decyzja o przyjęciu do szkoły będzie podejmowana na podstawie analizy wyników testu diagnostycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli takowa się odbędzie.
  Po każdej z tur będziemy ogłaszać wyniki przyjętych kandydatów.  ***
  OPŁATY
  1. Opłata egzaminacyjna bezzwrotna: 100zł

  Wpłata najpóźniej 14 dni przed testem diagnozującym kompetencje


  2. Wpisowe

  Kwota wpisowego wynosi 1600zł przez cały czas trwania rekrutacji.

  Wpisowe należy opłacić najpóźniej 14 dni po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej.

  Brak wniesionej opłaty wpisowego oznacza rezygnację z nauki kandydata w szkole.

  *Zarejestrowanie się oznacza poprawne wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie szkoły.  Opłatę wpisowego należy wnieść po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły. Czesne w przypadku nowych kandydatów jest płatne od
  1 września 2023 roku

  Dane do przelewu:
  Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju:

  68 1140 2004 0000 3902 8022 4617 Mbank s.a.


  W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem
  wpisowe/czesne-miesiąc

 • Chcesz dołączyć do kadry pedagogów?
  Zapraszamy do współpracy

  • sprzyjające środowisko do pracy i rozwoju zawodowego
  • możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływania na kształt Liceum
  • dostęp do najbardziej aktualnego know-how
  • nowoczesne wyposażenie ułatwiające pracę
  • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
  • możliwość realizacji ciekawych projektów na styku edukacji i IT

#2    Liceum, które stawia na innowacje

W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach wyższych.
Wdrażamy marzenia w życie!

 • Relacje

  Edukacja oparta jest na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel - rodzic.

 • Nauczyciele

  Nasi nauczyciele to doświadczeni trenerzy, egzaminatorzy maturalni, instruktorzy, menedżerowie wyższego szczebla. Swoje kwalifikacje podnoszą w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

 • Praktyka połączona z programem nauczania

  Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, współpracując przy projektach naszych partnerów - firm z Klastra Technologicznego INFOTECH i Patronów danej specjalizacji.

 • Umiejętności

  Do głównych celów nauczania należą: biegłe porozumiewanie się w językach obcych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, zaawansowany poziom kompetencji miękkich z dużym naciskiem na umiejętność pracy w grupie.

 • Nauka poprzez rozumienie

  Rozumienie zamiast pamięciowego zapamiętywania. Oceny opisowe wskazują czego uczeń powinien się nauczyć. Motywują, a nie kategoryzują. Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł wiedzy.

 • Technologie w procesie edukacji

  Uczniowie korzystają z: mLegitymacji i e-legitymacji, indywidualnego konta internetowego bez limitu, zdalnych lekcji online, materiałów do nauki, udostępnionych w chmurze, laptopów edukacyjnych, tabletów graficznych, oculus’ów i wielu innych narzędzi.

Liceum INFOTECH z nauczaniem opartym o dobre relacje

 • I obszar - RELACJE:

  • Budowanie relacji we wszelkich możliwych płaszczyznach: rodzic - nauczyciel - uczeń, dyrekcja - rodzic - nauczyciel, szkoła - firmy i instytucje - nauczyciele - uczniowie; uczeń - uczeń; klasa – klasa.
  • Nauczyciel jako tutor - partner w zdobywaniu wiedzy.
  • Edukacja oparta na komunikacji.
  • Rodzice zaangażowani w edukację swoich dzieci.
  • Praca na lekcji oparta o współpracę, a nie rywalizację.
  • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania.
 • II OBSZAR - Nauczyciele

  • Specjaliści z różnych branż adekwatnych do wybranych specjalizacji.
  • Egzaminatorzy maturalni, tutorzy, partnerzy.
  • Nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem i nieustannym
   samokształceniem.
  • Wizja rozwoju szkoły - regularne spotkania i wzajemne uczenie się
   nauczycieli.
  • Szkolenia zewnętrzne kadry (raz w miesiącu) - dzielenie się wiedzą z
   innymi
   nauczycielami.
  • Praca w zespołach, szukanie powiązań interdyscyplinarnych w ramach
   przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, językowych ( w tym specjalizacji m.in.:
   język angielski w medycynie, prawie).
  • Nauka umiejętności „rynkowych”, potrzebnych w konkretnych branżach;
   współudział firm - patronów konkretnych specjalizacji w tworzeniu programu nauczania i zajęć
   specjalizacyjnych.
 • III OBSZAR - Warunki nauki

  • Każda klasa ma swoją salę
  • Swobodne ustawianie i łączenie ławek w salach, co sprzyja pracy w grupie.
  • Decydowanie uczniów o wyglądzie sali, wystroju szkoły, itp.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich, współdecydowanie uczniów o życiu pozalekcyjnym szkoły i zajęciach dodatkowych, korzystanie z budżetu partypacyjnego i decydowanie o wydatkach.
 • IV OBSZAR - Poziom nauczania

  • Przygotowanie do matury - mocne podstawy do zdania matury na poziomie rozszerzonym; kadrę zasilają nauczyciele - egzaminatorzy przedmiotów maturalnych.
  • Nauka oparta na rozumieniu, a nie pamięciowym zapamiętywaniu.
  • Nauka życiowej zaradności i kompetencji miękkich.
  • Zajęcia z komunikacji i empatii oraz z logiki i krytycznego myślenia.
  • Celem nauczania jest zdobycie konkretnych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy.
  • Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł zdobywania wiedzy.
  • Szkoła bez korepetycji - dodatkowa pomoc w nauce w ramach zajęć w szkole.
  • Pochwała podstawowym sposobem motywacji - jeśli krytyka, to tylko konstruktywna.
  • Oceny opisowe, które wskazują czego uczeń powinien się nauczyć, nie demotywują i nie kategoryzują.
  • Praca na lekcji oparta na współpracy a nie na rywalizacji.
  • Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Rozwój ucznia

 • Indywidualne podejście

  Odpowiadamy na różne potrzeby edukacyjne, zajmując się uczniami, którzy posiadają wybitne umiejętności, nietypowe zainteresowania, ale również specjalne potrzeby edykacyjne.

 • Atmosfera

  Budujemy pozytywne relacje i poczucie wspólnoty oparte na modelu fińskim. Realizujemy działania społeczne i projekty szkolne inicjowane przez uczniów, wspólne dbamy o czystość i porządek w szkole. Dzięki temu uczniowie mają poczucie współtworzenia i kształtowania swojej szkoły, a przy okazji uczą się umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

 • Wartości

  Stanowią podstawę działania każdego członka społeczności szkolnej z poszanowaniem uczuć innego człowieka, uczą empatii i udzielania pomocy, a także akceptowania niedoskonałości. Zdobywanie wiedzy oparte jest na współpracy, a nie rywalizacji. Doświadczenia zdobywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych pozwalają uczyć się poprzez własną pracę oraz odkryć system wartości bliski każdemu uczniowi.

 • Charakter

  Innowacyjne przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności miękkich pomagają w głębszym poznaniu własnej osobowości oraz potrzeb z nią związanych, m.in: odkrywaniu zainteresowań, swoich zalet, indywidualnych motywacji wpływających na kształt późniejszej kariery zawodowej.

 • Wyjątkowość

  Każdy uczeń już od drugiej klasy jest objęty opieką nauczyciela mentora, który dzięki regularnym spotkaniom z podopiecznym, planuje wspólną pracę, zbiera informacje od innych nauczycieli o postępach w nauce i kształtuje ścieżkę zawodową.

#3    Poznaj naszą kadrę

Mariusz Kruszewski
Fizyka
Dowiedz się więcej

Mariusz Kruszewski
×

Mariusz Kruszewski

Fizyka

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku na stałe związany z dydaktyką. Od 20 lat nauczyciel przedmiotów takich jak fizyka, matematyka, chemia, informatyka i wszystkich przedmiotów pokrewnych. Jego metodą na skuteczną naukę jest podejście praktyczne. Zwolennik systemu zadaniowego nauczania powiązanego z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym. Zwolennik przebywania w otoczeniu natury. Na stałe związany z Polskim Związkiem Wędkarskim. Pasja – żeglarstwo.

e-mail: mariusz.kruszewski@infotech.edu.pl

Kamil Popko
Informatyka, media cyfrowe
Dowiedz się więcej

Kamil Popko
×

Kamil Popko

Informatyka, media cyfrowe

Informatyk, absolwent edukacji medialnej oraz komunikowania w mediach cyfrowych. W pracy łączę zamiłowanie do szeroko rozumianego IT z wiedzą i kompetencjami z zakresu pedagogiki medialnej. W  przekazywaniu wiedzy wykorzystuję innowacyjne metody edukacyjne oparte o neurodydaktykę, multitasking, polisensoryczność, czy elementy fińskiego modelu nauczania. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram młode osoby w procesie edukacyjnym. 

e-mail: kamil.popko@infotech.edu.pl

Natalia Andrzejewska
Historia
Dowiedz się więcej

Natalia Andrzejewska
×

Natalia Andrzejewska

Historia

Jestem doktorantką historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Historia jest dla mnie sposobem życia. Wiedzę z tego - jak wiele osób uważa- trudnego przedmiotu przekazuję w sposób jasny, logiczny i przede wszystkim ZROZUMIAŁY. Za pośrednictwem przyczyn i skutków wyjaśniam zdarzenia historyczne, ich powody i konsekwencje. Swoim odkryciem wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Historycznym „Exploatorzy.pl” w 2014 roku wpłynęłam na historię regionalną Południowego Podlasia. Nauczam również bardzo istotnego w dzisiejszych czasach przedmiotu - wiedzy o społeczeństwie. Uwielbiam powoływać się w swojej pracy na wydarzenia z przeszłości, ale także odwoływać się do aktualnej sytuacji zarówno w kraju, jak i na świecie. Bardzo ważne są dla mnie opinie moich uczniów odnośnie omawianych problemów na lekcji. Moimi zainteresowaniami są również: archeologia, podróżowanie, muzyka, kryminały.

e-mail: natalia.andrzejewska@infotech.edu.pl

Anna Aparicio Peralta
Język hiszpański
Dowiedz się więcej

Anna Aparicio Peralta
×

Anna Aparicio Peralta

Język hiszpański

Z wykształcenia archeolog (specjalizacja Hiszpania rzymska), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z zawodu nauczyciel języka hiszpańskiego. Swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęłam w 2003 roku i do dnia dzisiejszego chętnie dzielę się z młodzieżą swoją wiedzą nie tylko związaną z językiem, ale też kulturą i historią pięknej Hiszpanii. W swojej pracy miałam kilkukrotnie okazję brać udział w międzynarodowych projektach europejskich, takich jak Comenius, czy Erasmus. Pracowałam również z młodzieżą licealną i gimnazjalną uczącą się w klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.
Dużą radość sprawia mi podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc oraz poznawanie nowych ludzi. Uwielbiam kontakt z naturą oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, dlatego jednym z moich ulubionych sportów jest nordic walking. 
W wolnych chwilach lubię robić zdjęcia oraz czytać dobre książki.

e-mail: anna.aparicio-peralta@infotech.edu.pl

Aneta Bułkowska
Geografia
Dowiedz się więcej

Aneta Bułkowska
×

Aneta Bułkowska

Geografia

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego- Wydziału Nauk o Ziemi, wieloletnim nauczycielem geografii, przyrody, egzaminatorem maturalnym. Nauczanie młodzieży jest moją pasją. Interesuję się turystyką, fotografią oraz uwielbiam zwierzęta.

e-mail: aneta.bulkowska@infotech.edu.pl

Dorota Cyrulik
Język niemiecki
Dowiedz się więcej

Dorota Cyrulik
×

Dorota Cyrulik

Język niemiecki

Jestem magistrem filologii germańskiej i już od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą jako nauczyciel i lektor języka niemieckiego, jestem też egzaminatorem maturalnym. Język niemiecki, literatura, kultura i historia krajów niemieckojęzycznych od dawna są moją pasją. Interesuję się również turystyką i przyrodą.

e-mail: dorota.cyrulik@infotech.edu.pl

Joanna Bagińska
Biologia
Dowiedz się więcej

Joanna Bagińska
×

Joanna Bagińska

Biologia

e-mail: joanna.baginska@infotech.edu.pl

Marek Bagiński
informatyka
Dowiedz się więcej

Marek Bagiński
×

Marek Bagiński

informatyka

Uczę przedmiotów informatycznych w szkołach od ponad 28 lat. Świat techniki, elektroniki, informatyki to moja pasja. Cała dziedzina nowoczesnych technologii to pasjonująca kraina do odkrywania i do wykorzystywania tych odkryć w codziennym życiu. Stało się to moim celem w nauczaniu - chcę pokazać praktyczne zastosowanie zdobyczy techniki. Zadania do wykonania na lekcjach zawsze mają odniesienie do sytuacji z naszego życia. Wiedzę można teraz zdobyć bardzo szybko i łatwo. Trudniej opanować umiejętności korzystania z narzędzi takich jak programy komputerowe. Uważam, że łatwiej jest się uczyć obsługi narzędzia jeśli wiadomo do czego się tego użyje. Poza szkołą mam kilka innych pasji: technika, biologia, podróże, jazda rowerem, science-fiction, testowanie różnych dystrybucji systemu Linux i myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka, jak np. ornitologia czy majsterkowanie.

e-mail: marek.baginski@infotech.edu.pl

Jolanta Bogdanowicz
Psycholog
Dowiedz się więcej

Jolanta Bogdanowicz
×

Jolanta Bogdanowicz

Psycholog

Jestem psychologiem, pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz tutorem i nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyłam studia podyplomowe  z psychodietetyki oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu.  Zgadzam się w pełni z opinią, że „książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”. Moja złota dewiza: „Jeśli życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę!”

e-mail: jolanta.bogdanowicz@infotech.edu.pl

Monika Borodzicz
język rosyjski
Dowiedz się więcej

Monika Borodzicz
×

Monika Borodzicz

język rosyjski

Włoski, a może francuski?  Dla mnie bezspornie najpiękniejszym językiem jest rosyjski! Od 13 lat wpajam miłość do niego moim uczniom, zarówno jako nauczyciel, jak i lektor szkoły językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bliski, wytyczał  moją drogę zawodową i zdecydował o kierunku studiów – filologii rosyjskiej na  Uniwersytecie w Białymstoku. Niezmiennie inspiruje mnie do odkrywania swoich tajników i wschodniosłowiańskiej duszy. Stanowi motywację, by rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, czego efektem jest zdobycie przeze mnie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich, którzy chcą poznać język największego państwa świata!

e-mail: monika.borodzicz@infotech.edu.pl

Aleksander Ciwoniuk
edukacja dla bezpieczeństwa
Dowiedz się więcej

Aleksander Ciwoniuk
×

Aleksander Ciwoniuk

edukacja dla bezpieczeństwa

Na swoich lekcjach przygotowuję uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia. Przede wszystkim kładę nacisk na pierwszą pomoc, bo wiem, że przede wszystkim ta wiedza przyda im się na każdym etapie życia. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne fantomy do resuscytacji, dzięki czemu w trakcie zajęć każdy uczeń ma szansę doskonalić udzielanie pierwszej pomocy.
Jestem absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Wciąż doskonalę się na kursach, by znać najnowsze zalecenia organizacji zdrowia.
Jestem nauczycielem mianowanym i od 18 lat pracuję z młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich. Lubię książki militarne i historyczne. Jestem sympatykiem Jagielloni.

e-mail: aleksander.ciwoniuk@infotech.edu.pl

Piotr Olchowik
Wychowanie fizyczne
Dowiedz się więcej

Piotr Olchowik
×

Piotr Olchowik

Wychowanie fizyczne

Jestem absolwentem WSWFiT w Białymstoku - nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Posiadam uprawnienia instruktora badmintona,  instruktora pływania oraz prowadzę własną szkołę pływania Delfin. Na swoim koncie mam kilkukrotnych medalistów Mistrzostw Białegostoku, Mistrzostw Województwa oraz Mistrzostw Polski Szkół Niepublicznych w pływaniu. Jestem również organizatorem obozów letnich sportowo-rekreacyjnych oraz zimowych - narciarskich. Uwielbiam pracę z dziećmi oraz młodzieżą większość czasu poświęcam właśnie im.

e-mail: piotr.olchowik@infotech.edu.pl

Wioletta Czyżewska
język angielski
Dowiedz się więcej

Wioletta Czyżewska
×

Wioletta Czyżewska

język angielski

Należę do szczęściarzy - łączę swoją pracę zawodową z pasją do języka angielskiego. Co więcej, mogę przy tym współpracować z fantastyczną młodzieżą, którą zarażam entuzjazmem do języka ojczystego Williama Shakespeare'a. Angielski  to język biznesu, nauki, dyplomacji i turystyki. Skoro ponad miliard ludzi nim włada, warto go poznać. Przekonałam się o tym już na studiach (jestem magistrem filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) i utwierdzam każdego dnia w mojej pracy, powtarzając swoim uczniom 

e-mail: violetta.czyzewska@infotech.edu.pl

Izabela Cywińska

Dowiedz się więcej

Izabela Cywińska
×

Izabela Cywińska

Zdrowy styl życia jest dla mnie bardzo ważny. Składają się na to wszelkie działania, które możemy wykonywać samodzielnie. Dlatego nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego motywuję do aktywności fizycznej, ale również podkreślam aspekt odżywiania czy odpoczynku. Od kilkunastu lat jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, nauczyciel dyplomowany, instruktor pływania, instruktor fitness, instruktor gimnastyki, terapeuta pedagogiczny przekonuję, że pasję do sportu można odkryć w sobie w każdym wieku. Osobiście kocham taniec, muzykę, malowanie i ludzi. Praca z młodymi ludźmi sprawia mi wielka satysfakcję i jest moją motywacją.

e-mail: izabela.cywinska@infotech.edu.pl

Tomasz Damulewicz
Język polski
Dowiedz się więcej

Tomasz Damulewicz
×

Tomasz Damulewicz

Język polski

e-mail: tomasz.damulewicz@infotech.edu.pl

Marta Daniluk
pedagog/koordynator ds. rekrutacji
Dowiedz się więcej

Marta Daniluk
×

Marta Daniluk

pedagog/koordynator ds. rekrutacji

>Moją pasją jest psychologia i szeroko pojęty rozwój osobisty. Uważam, że kontakt z drugim człowiekiem jest nieodłącznym elementem zrozumienia samego siebie. Doskonale sprawdzam się w roli "pośrednika" rozwoju ucznia w szkole. Już na etapie rekrutacji powoli wprowadzam ucznia do Społeczności INFOTECH. Dbam o to, by czuł się pewnie. Służę pomocą i dobrą radą.
Z wykształcenia jestem pedagogiem, a zainteresowanie psychologią zawiodło mnie na liczne szkolenia. Jestem Trenerem Inspiracji. Przeszłam także szkolenie z praktyk neurolingwistycznego programowania co wiąże się bezpośrednio z rozwijaniem kompetencji interpersonalnych, komunikowaniem zmian i wspólną motywacją.

e-mail: marta.daniluk@infotech.edu.pl

Patrycja Gołaszewska
wiedza o kulturze
Dowiedz się więcej

Patrycja Gołaszewska
×

Patrycja Gołaszewska

wiedza o kulturze

Animacja kultury, kulturoznawstwo i aktorstwo scen muzycznych to te edukacyjne ścieżki, które pozwoliły mi połączyć pasję z pracą zawodową. Scena to miejsce, w którym czuję się jak "ryba w wodzie" i właśnie tym uwielbiam inspirować ludzi, z którymi pracuję. Rozmaite działania artystyczne oraz projekty animacji społecznej, których byłam uczestnikiem, organizatorem i trenerem (m.in. Gawędziarze XXI wieku, Zwierciadła), a przede wszystkim wykształcenie aktorskie wpływają na to, że zajęcia, które prowadzę są kreatywne i skierowane na wielowymiarowy rozwój, przy całkowitym zaangażowaniu i wykorzystaniu potencjału ucznia. Prowadzę zajęcia z przedmiotów artystycznych, emisji głosu i rehabilitacji głosu, prezentacji publicznych. Uwielbiam długie rozmowy, podróże i odkrywanie nowych smaków, teatr, spacery, jazdę na rowerze. W wolnych chwilach wielką radość sprawia mi muzykowanie i czytanie dobrych książek.

e-mail: patrycja.golaszewska@infotech.edu.pl

Tamara Jakoniuk
Chemia
Dowiedz się więcej

Tamara Jakoniuk
×

Tamara Jakoniuk

Chemia

e-mail: tamara.jakoniuk@infotech.edu.pl

Katarzyna Janewicz
Podstawy przedsiębiorczości
Dowiedz się więcej

Katarzyna Janewicz
×

Katarzyna Janewicz

Podstawy przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UWB, ukończyła studia podyplomowe: MBA, Kontroler finansowy oraz Audyt organizacyjny. Trenerka w obszarze zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów oraz zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. Nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.
Certyfikowany Project Manager (PRINCE2, IPMA D) z ponad 15-letnim doświadczenie w obszarze zarządzania projektami realizowanymi na szczeblu regionalnym, krajowym, jak również międzynarodowym. Autorka projektów innowacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym. Doświadczenie przy organizacji konkursów skierowanych do przedsiębiorców w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2019 r. pełniła funkcję pierwszego w województwie podlaskim Rzecznika Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pasjonatka wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, którą chętnie dzieli się z młodymi ludźmi.

e-mail: katarzyna.janewicz@infotech.edu.pl

Iwona Beata Jarocka
język angielski
Dowiedz się więcej

Iwona Beata Jarocka
×

Iwona Beata Jarocka

język angielski

Nauka języka to nie tylko przyswajanie słówek, to także kształtowanie umiejętności komunikowania się, poznawania kultur, ale i wytyczania nowych horyzontów i otwartości. To doświadczenie, które podobnie, jak doświadczenie zawodowe - wzbogaca. Ja swoje zdobywałam latami, pracując w międzynarodowych korporacjach, ale przede wszystkim na różnych szczeblach edukacji, począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjum, po liceum i technikum. To pozwoliło mi znaleźć wspólny język z młodzieżą, z którą tak lubię pracować. Z tego między innymi powodu jestem również trenerem Odysei Umysłu, gdzie rozwijam zdolności twórcze młodych i zachęcam ich do kreatywnego rozwiązywania problemów. Interesują mnie też inne kultury i psychologia. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam tytuł mgr socjologii i filologii angielskiej.

e-mail: iwona.jarocka@infotech.edu.pl

Anna Grygutis Kalinowska
język angielski
Dowiedz się więcej

Anna Grygutis Kalinowska
×

Anna Grygutis Kalinowska

język angielski

Jak skutecznie uczyć się języka? Poprzez praktykę. Dlatego staram się swoich uczniów zachęcać, by mówili jak najwięcej, przełamując swoje bariery i oswajając z językiem obcym. Wiem coś o tym, swoją biegłość językową pogłębiałam w Lays School w Cambridge, gdzie na 300 uczestników byłam jedyną Polką. Dodatkowo, przebywałam pół roku na renomowanej uczelni w Niemczech, gdzie językiem wykładowym był angielski z zakresu marketingu i zarządzania. Wszystkie praktyki studenckie odbywałam za granicą. Od 2010 roku prowadzę zajęcia ze studentami WSFiZ zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Jestem Wspólnikiem Założyciela oraz członkiem Senatu Uczelni. Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów Filologii angielskiej oraz Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Moje hobby to podróże-RPA, Meksyk, Tajlandia, Kuba, Egipt, Tunezja oraz kraje europejskie. Ta pogłębiona żywa wiedza o świecie, pozwala mi wykorzystywać ją w pracy z młodzieżą i tym samym rozbudzać w nich zainteresowania językiem oraz praktycznym jej wykorzystaniem.

e-mail: anna.grygutis-kalinowska@infotech.edu.pl

Urszula Kisielewska
pedagog
Dowiedz się więcej

Urszula Kisielewska
×

Urszula Kisielewska

pedagog

Dla pedagoga dobre relacje mają ogromne znaczenie. Dlatego od 13 lat buduję je każdego dnia, pracując z dziećmi i młodzieżą na różnych szczeblach kształcenia. Równie istotne, jak kontakt z dzieckiem, jest zaufanie rodziców, których staram się wspierać w trudnej niekiedy roli rodzica. Podczas wieloletniej edukacji zdobyłam uprawnienia socjoterapeuty i trenera TZA. Od 10 lat pełnię funkcję kuratora społecznego V Wydziału Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.<br/>Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zdobyłam tytuł magistra na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Resocjalizacji na wydziale IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, jak również Mediacje Sądowe na Wydziale Prawa w Białymstoku. Z racji, iż moją pasją jest teatr, ukończyłam studia podyplomowe Instruktor Reżyser Teatralny oraz Drama w edukacji i terapii. Przez kilka lat byłam związana z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, gdzie wystąpiłam w kilku spektaklach między innymi "Ich czworo" G.Zapolskiej, "Dzień Zwycięstwa", "Bieżeńcy Exodus", "Konstelacje". Moją pasją dzielę się z młodymi pokoleniami. Prywatnie jestem matką trójki dzieci.

e-mail: urszula.kisielewska@infotech.edu.pl

Sylwia Karczewska
język polski
Dowiedz się więcej

Sylwia Karczewska
×

Sylwia Karczewska

język polski

Jestem nauczycielem języka polskiego i wciąż poszukuję nowoczesnych metod, które pozwolą mi ciekawie i z pasją mówić o literaturze, szczególnie tej dawnej (co „nie jest sztuką łatwą ani małą”;-) . Przekonuję swoich uczniów, że człowiek od wieków szuka prawdy, dobra i piękna w różnych ich odcieniach, a literatura i sztuka nie są oderwane od rzeczywistości. Od dziesięciu lat jestem egzaminatorem maturalnym. Oprócz filologii polskiej, ukończyłam również studia logopedyczne na UwB. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, która potrzebuje więcej uwagi i czasu w nauce. Bardzo lubię podróżować (zawsze z dobrą książką), szczególnie tam, gdzie słychać szum ciepłego morza, a pomidory mają smak słońca. Ostatnio pasjami oglądam „Wiedźmina” i „Dom z papieru”. Bawią mnie gry karciane oraz słowne i niesamowite teksty piosenek Katarzyny Nosowskiej i „Lao Che”. Zgadzam się w 100%, że najlepszy czas na działanie jest teraz, a do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach!.

e-mail: sylwia.karczewska@infotech.edu.pl

Elwira Małyszko
historia
Dowiedz się więcej

Elwira Małyszko
×

Elwira Małyszko

historia

Film i "historia"! To dwie dziedziny, które dla wielu wydają się nie możliwe do połączenia! A jednak. Jestem absolwentką historii na Uniwersytecie w Białymstoku, a także Warszawskiej Szkoły Filmowej i Animacji na wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Moja podróż w przestrzeni szkolno filmowej trwa już ponad piętnaście lat. To wielowątkowa opowieść, której fabuła dzieje się w przestrzeni szkolnej, a głównymi bohaterami są moi uczniowie. Praca nauczyciela i reżysera filmowego ma wiele wspólnych mianowników, a najważniejszym jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki tym doświadczeniom udało mi się zrealizować wiele ciekawych projektów z zakresu edukacji jak i filmu: "Zachodzący Białystok", "Doświadczyć historii", "Moja galeria jest ulica" współpracować przy "Filmowym Podlasiu", "Żubroffce" a także reżyserować i współtworzyć filmy jak chociażby "Ludwik Zamenhof". Doświadczenia nabyte przy realizacji i współtworzeniu tych działań pozwoliły mi nabyć doświadczenie, które pozwala realizować mi zajęcia nakierowane nie tylko na wiedzę, a wielowymiarowy rozwój. W ramach przedmiotu historia, zajęć artystycznych czy chociażby animacji wykorzystują wiedzę i umiejętności z każdej z powyższych dziedzin, dzięki czemu moje zajęcia to swego rodzaju hybryda, która pozwala uczniowi rozwijać kreatywność, swobodę myślenia i czerpać wiedzę w sposób niekonwencjonalny.

e-mail: elwira.malyszko@infotech.edu.pl

Jerzy Mantur
Wiedza o społeczeństwie
Dowiedz się więcej

Jerzy Mantur
×

Jerzy Mantur

Wiedza o społeczeństwie

e-mail: jerzy.mantur@infotech.edu.pl

Ewa Noskowicz
Chemia
Dowiedz się więcej

Ewa Noskowicz
×

Ewa Noskowicz

Chemia

Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku kierunku chemia. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego oraz jestem egzaminatorem egzaminu maturalnego z chemii od 2004 roku. Będąc nauczycielem ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Technologii Informacyjnej i Informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym UwB, kurs dla nauczycieli chemii w zakresie pomiaru dydaktycznego oraz wiele innych kursów przydatnych w pracy z młodzieżą. Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu wychowawczego, obecnie jestem koordynatorem zespołu ds. promocji szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku oraz współpracuję z Placówką Kształcenia Ustawicznego „Logos” Centrum Edukacyjne w Łomży. Uczestniczyłam w licznych projektach. Największe z nich to: „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych”, „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – Praktyka jest najlepszym nauczycielem” realizowanego przez Lidera Projektu UwB, „ Szkoła bez korepetycji” organizowanego przez IV LO. W czasie realizacji projektów byłam opiekunem praktyk studenckich, prowadziłam zajęcia z chemii dla młodzieży licealnej oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego. Jestem doświadczonym nauczycielem z wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą licealną. U swoich uczniów cenię pracowitość, zaangażowanie jak i kreatywność. Staram się im pokazać , że chemia to nie tylko rozwiązywanie zadań i uczenie się na pamięć czy liczne wzory, ale także dużo zabawy m.in. w różnych eksperymentach, które mogą wykonać nawet sami w domu. Wolny czas lubię spędzać  aktywnie na łonie natury, podróżować, spacerować oraz próbować nowych rzeczy np. lot balonem.

e-mail: ewa.noskowicz@infotech.edu.pl

Paweł Ostrowski
Matematyka
Dowiedz się więcej

Paweł Ostrowski
×

Paweł Ostrowski

Matematyka

e-mail: pawe.ostrowski@infotech.edu.pl

Katarzyna Polak
język polski
Dowiedz się więcej

Katarzyna Polak
×

Katarzyna Polak

język polski

Nie bójcie się pytać, pobudzajcie wyobraźnię, dzielcie się wątpliwościami, wyrażajcie emocje, eksperymentujcie, a nawet błądźcie. Nie lubię rutyny szkolnej, dlatego zachęcam swoich uczniów do samodzielności, odpowiedzialności i brania inicjatywy we własne ręce. Sama tworzę pomoce dydaktyczne, a jako muzyk- także piosenki edukacyjne. Jestem zwolenniczką wykorzystania potencjału narzędzi cyfrowych w edukacji, należę do ambasadorów eTwinning i trenerów warsztatów komputerowych eTwinning w woj. podlaskim. Jestem mentorem oceniania kształtującego w kursie CEO „OK Zeszyt” oraz trenerem Edukreatywności. Swoją miłością do nauczania dzielę się na moim blogu http://kreaktywnanauka.blogspot.com.

e-mail: katarzyna.polak@infotech.edu.pl

Zuzanna Rogało
matematyka
Dowiedz się więcej

Zuzanna Rogało
×

Zuzanna Rogało

matematyka

Jako pasjonatka matematyki i zaangażowany nauczyciel śmiało mogę stwierdzić, że potrafię nauczyć każdego! Od lat z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminów maturalnych, uczę młodzież na różnych poziomach edukacyjnych w szkołach oraz szlifuję “matematyczne diamenty” przygotowując do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Jestem magistrem matematyki, absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Praca z młodzieżą i poznawanie ich, jest dla mnie okazją do samodoskonalenia się i ciągłego poszukiwania najefektywniejszych metod. Robię wszystko, by uczeń rozumiał a nie uczył się na pamięć. Prowadzę zarówno zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne jak i zajęcia rozwijające matematyczne zainteresowania. W swojej pracy cenię także bieżący kontakt z rodzicem. W wolnej chwili trenuję kolarstwo.

e-mail: zuzanna.sztabinska@infotech.edu.pl

Agnieszka Szumińska
Matematyka
Dowiedz się więcej

Agnieszka Szumińska
×

Agnieszka Szumińska

Matematyka

Zawsze lubiłam matematykę i już w liceum wiedziałam, że chcę ją studiować oraz uczyć w szkole.
Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Matematyczno - Fizycznego na kierunku Matematyka Ogólna. Od 2015 roku jestem egzaminatorem maturalnym.
Interesuje mnie aktorstwo, piłka nożna, muzyka rockowa i metalowa. Jako młoda dziewczyna trenowałam taniec towarzyski, brałam udział w wielu turniejach tanecznych.
Kilka lat temu spełniłam swoje marzenie i ukończyłam kurs spadochronowy - szkolenie podstawowe na linę Static Line, wykonałam 3 skoki solo.
Ale mimo wszystko to praca z młodzieżą i możliwość przekazywania wiedzy królowej nauk jest dla mnie najważniejsza. Jak mówił Konfucjusz: "Jeśli wybierzesz pracę, którą kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia". Moja praca to moja pasja.

e-mail: agnieszka.szuminska@infotech.edu.pl

Monika Ustyniuk
wicedyrektor
Dowiedz się więcej

Monika Ustyniuk
×

Monika Ustyniuk

wicedyrektor

Wpajanie wiedzy, że sprawność fizyczna to nieodłączny element sprawności psychicznej i emocjonalnej to moja dewiza życiowa. Już od kilkunastu lat zarażam nią uczniów podczas lekcji. Jako absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz nauczyciel dyplomowany, staram się, aby ruch w każdej formie był naturalną częścią życia każdego młodego człowieka. Posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki ręcznej, piłki siatkowej, narciarstwa i aerobiku. Kocham taniec i kontakt z ludźmi...Wykonywana praca sprawia mi ogromną radość. Staram się by w dorosłym życiu sport i troska o własne zdrowie była wartością nadrzędną.

e-mail: monika.ustyniuk@infotech.edu.pl

Katarzyna Kaczyńska

Katarzyna Kaczyńska

Czy edukacja i przedsiębiorczość mają ze sobą coś wspólnego? Oczywiście. Zarówno jedno, jak i drugie wymaga samodzielności, kreatywności, elastyczności, a także połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze najnowsze technologie, możemy aktywnie, twórczo i skutecznie realizować ideę nowoczesnej edukacji, której jestem zwolenniczką. Jako inspiratorka fińskiego modelu nauczania w Liceum i Technikum INFOTECH, wierzę w siłę relacji, współpracy, ale przede wszystkim wierzę w uczniów, których potencjał, talenty i umiejętności możemy kształtować na drodze wzajemnego zaufania. Jestem absolwentką studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, co jest cennym doświadczeniem z uwagi na umiejętności zarządzania placówką edukacyjną. Jako wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor doceniam możliwości, jakie niosą za sobą innowacyjne metody nauczania, będące nieodłącznym elementem szkoły jutra. Taką szkołę chcę budować wraz z kadrą, rodzicami, ale przede wszystkim młodzieżą. Razem musi nam się udać!

katarzyna.kaczynska@infotech.edu.pl

Karol Przybyszewski

Karol Przybyszewski

Technologia ułatwia życie. Okazuje się, że może być też cennym sprzymierzeńcem w nauce. Dlatego swoje doświadczenia zawodowe w pracy programisty i menedżera branży IT, wykorzystuję w innowacyjnej edukacji, sprawując pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Dlaczego to tak ważne? Jestem przekonany, że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach. Poza działalnością w szkołach INFOTECH, prowadzę firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jestem doktorantem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (tu też ukończyłem studia). Mam dwóch fantastycznych synów, z którymi chętnie odrabiam prace domowe z informatyki i przekazuję swoją pasję do programowania. W latach 2006- 2011, razem z rodziną mieszkałem i pracowałem jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założyłem i prowadziłem oddział międzynarodowej firmy programistycznej, zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

karol.przybyszewski@infotech.edu.pl

Adam Kamiński

Adam Kamiński

Jak mówił Peter Drucker „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Z pomocą wiedzy i technologii możemy kreować jutro. Stawiając na mądrą, aktywną, samodzielną młodzież, inwestujemy w kapitał, który zaprocentuje. Od lat aktywnie wpieram rozwój przedsiębiorczości i technologii, dlatego wiem jak ważna jest nowoczesna edukacja. Moje przekonania wynikają z kompetencji zawodowych, które zdobywałem latami zarówno jako wykładowca MBA w administracji, uczestnik Szkoły Liderów, Dyrektor Zarządzający Klastra Technologicznego Infotech, Dyrektor Operacyjny Lech sp. z o.o., infobroker w Incepton sp. z o.o. czy jako Koordynator Podlaskiego Parku Przemysłowego oraz Prezes LGD Puszcza Knyszyńska. Fundamentem mojej edukacji było ukończenie Wydziału Prawa UWB oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Wiedzą oraz Data Science. Swoje doświadczenie menedżerskie wykorzystuję na co dzień, zajmując stanowisko Dyrektora ds. rozwoju Technikum Programistycznego INFOTECH.

adam.kaminski@infotech.edu.pl

Masz pytania?

#4    Wsparcie ekspertów i firm

 • Andrzej Parafiniuk

  "Fiński model edukacji jest jednym z najlepszych na świecie. Dostarcza sprawdzone rozwiązania w kształceniu, ale i kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebujemy szkoły, która budujesz społeczny kapitał. Nauka poprzez rozumienie, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności uczniów, zaprocentuje w przyszłości, dając jednocześnie rzesze nowych specjalistów."

  Andrzej Parafiniuk

  Konsul Honorowy Republiki Finlandii

 • Jarosław Antychowicz

  "Steve Jobs zauważył: „Starzy ludzie pytają: Co to jest? Młodzi pytają: Co mogę przy pomocy tego zrobić? Media i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne otwierają możliwości. Kompetencje cyfrowe wspierają rozwój kompetencji zawodowych - pomagają kreować przyszłość. W połączeniu z innowacyjnym modelem edukacji, zwiększają atrakcyjność na rynku pracy."

  Jarosław Antychowicz

  CEO Infinity Group

 • Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

  Jako Kancelaria będąca patronem specjalizacji Prawniczej w Liceum INFOTECH widzimy ogromny potencjał. Szkoła, która kształtuje kompetencje już na tak wczesnym etapie, jest w stanie skuteczniej przygotować nie tylko do wymarzonych studiów prawniczych, ale i zawodu. Wiedza w połączeniu z praktyką otwierają wiele możliwości.

  Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

  Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

 • Sebastian Suma

  Media cyfrowe i komunikacja w Internecie są podstawą działania firm. Kształtują wizerunek marek, sprzedaż produktów, tworzą metody komunikacji. Łączą w sobie nowoczesną technologię, kreację, marketing. Stare formy kształcenia nie nadążają za zmianami. Dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie edukacji znać możliwości mediów cyfrowych, marketingu, analityki webowej oraz efektywnej komunikacji online.

  Sebastian Suma

  Agencja Sempai

Co nowego?

09-09-2022

Zielona Szkoła 2022

Podsumowanie zielonej szkoły w roku szkolnym 2022/2023

08-09-2022

Harmonogram wrześniowych spotkań z rodzicami

30-08-2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

30-08-2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym Szkół Infotech!

30-08-2022

Zapraszamy na kiermasz używanych książek!

19-07-2022

Dodatkowa rekrutacja do Liceum Technikum!

08-07-2022

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023

13-04-2022

Komunikat rekrutacyjny szkół INFOTECH

19-03-2022

Relacja z dnia otwartego INFOTECH 2022

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z dnia otwartego INFOTECH 2022, który odbył się 19 marca 2022 w siedzibie szkół INFOTECH.

01-03-2022

Dzień Otwarty w INFOTECH

Zapraszamy 19 marca 2022 na Dzień Otwarty w INFOTECH

11-02-2022

Mikroakcelerator Technoplex

Mikroakcelerator Technoplex to projekt skierowany do uczniów szkół średnich.

18-01-2022

Kurs Ósmoklasisty INFOTECHEM - NOWA GRUPA

REKRUTACJA RUSZYŁA

18-01-2022

Praca - koordynator ds. uczniów

Rekrutacja trwa!

29-12-2021

Jak przebiega rekrutacja do INFOTECH?

Szkoły INFOTECH to nie tylko innowacyjne metody nauczania. To także nowoczesne podejście i dostosowywanie się do warunków dynamicznie zmieniającego się świata.

17-11-2021

ERASMUS+ w Szkołach INFOTECH

Od 2 do 7 kwietnia będziemy na Majorce wspólnie programować roboty Lego.

27-10-2021

Pomoc psychologiczna

Potrzebujesz z kimś porozmawiać? Sytuacja pandemiczna Cię przerasta?  Nie jesteś jedyny/a.

22-09-2021

Szkoły Infotech w social mediach <3

Jesteśmy na Facebooku i Instagramie!

21-06-2021

Dołącz do nas

#Szkoła to więcej niż nauka! Dołącz do nas.

31-03-2021

Dlaczego jesteśmy najlepsi?

Jaką szkołę wybrać ? Szkołę przyszłości - INFOTECH

26-03-2021

Szkoły INFOTECH w czołówce

Szkoły INFOTECH w czołówce

20-01-2021

Program Aktywna Tablica 2020

Liceum INFOTECH otrzymało wsparcie w ramach programu “Aktywna tablica”.

03-07-2020

Wydział Prawa UwB oraz Liceum INFOTECH rozpoczęły współpracę

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Liceum Ogólnokształcące INFOTECH w Białymstoku będą współpracować i dbać o edukację prawniczą uczniów.

03-07-2020

Odyseja Umysłu

"Odyseja Umysłu" to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów jak i studentów z całego świata.

23-03-2020

Tworzymy szkołę „jutra”?

Podstawą edukacji jest wizja przyszłości, która w dużej mierze odzwierciedla potrzeby społeczeństwa.

20-03-2020

Kształtujemy charakter

Proste codzienne czynności kształtują charakter. Wiemy o tym. Jednak od najmłodszych lat rodzice wyręczają dzieci. Dlaczego? Bo zrobią to szybciej, dokładniej, lepiej?

19-03-2020

Uczeń to Człowiek. Nie Robot.

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH to miejsce gdzie cenimy indywidualne podejście do ucznia. Szanujemy wyjątkowość każdego człowieka i doceniamy jego charakter.

About the Foundation

The goal of the Foundation is to initiate, support and implement development initiatives to raise awareness and civic knowledge as well as to promote the principles of a democratic society and sustainable socio-economic development in terms of economy, society, education, culture, environment, science and information.

 • Exams

  High level of general education, which is to lead to the best possible passing of the vocational preparation exam, passing the matura exams and possibly taking up higher education.

 • Emotional intelligence

  Developing interpersonal and organizational skills as well as other soft skills that give the ability to consciously direct oneself, regardless of the choice of further activity: continuing education, taking up professional work or realizing both of these possibilities at the same time.

 • Theory and practice

  Vocational training, providing the necessary theoretical knowledge and a wide repertoire of specific practical skills in the field of programming, useful on the labor market, apprenticeships.

The INFOTECH Programming Technical School is run by the PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT FOUNDATION.

 • The goal of the Foundation is to Initiate, support and implement development initiatives to raise awareness and civic knowledge as well as to promote the principles of a democratic society and sustainable socio-economic development in the economic, social, educational, cultural, environmental, scientific and information areas

 • The activities of the Foundation are to serve both modern education and the promotion of human rights and its civil rights. Also responsible attitudes in the aspect of rational use of natural resources in the processes of economic development in accordance with the policy of sustainable development.

International cooperation

Contact

 • Legal name: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
  Address: ul. Ciepła 40 E
  Postal Code: 15-472
  Country: Poland
  City: Białystok
  Telephone: +48 510 289 120
  E-mail address: kontakt@infotech.edu.pl
  Website: https://www.infotech.edu.pl
  Are we a school? YES
  OID: E 10229148

 • Name of our school: Technikum Programistyczne INFOTECH (Secondary Programming School INFOTECH)
  Type of School: secondary
  Accreditation: not yet
  Contact person: Marta Cichosz
  (Erasmus+Projects Coordinator)
  Telephone: +48 602 650 753
  E-mail address: marta.cichosz@infotech.edu.p
  PIC: 897998356

The Partnership for Development Foundation is a non-governmental non-profit organization operating mainly in the field of education of children and youth.

 • The Partnership for Development Foundation is a non-governmental non-profit organisation operating mainly in the field of education of children and youth. In 2021, the Foundation organises daily VET education for over 200 students and employees over 40 teachers with various working hours. The main educational activity focuses on modern technologies: software development, the basics of artificial intelligence and the Internet of Things.

 • The Foundation also offers general education (INFOTECH High School) and primary (INFOTECH Primary School). An important area of the Foundation’s activity is also close cooperation with the community of local software companies. Thanks to this, we can ensure a continuous flow of knowledge from companies to the school. The cooperation is formalised in the form of the INFOTECH Podlasie Technology Cluster.

  The Foundation also has experience in civic education. The Foundation is a member of a partner organisation implementing the Local Development Strategy under the LEADER program (CLLD - Community Lead Local Development) - Local Action Group - Puszcza Knyszyńska within and in the field of renewable energy sources.

 • Vet education of young people in the field of programming

  The Foundation is the leading body of the INFOTECH Programming Technical School. Technical school is a school for students aged 15-19 and educates in the area of website programming, mobile applications, database systems, artificial intelligence and the Internet of Things. The training cycle lasts 5 years and is completed with the formal title of a programmer technician. In 2021, the Technical College provides education for over 200 students. Professional classes are conducted by both teachers with excellent didactic workshop and professional programmers working in software companies on a daily basis. Education is based on an original curriculum, prepared in cooperation with local companies from the IT industry. International cooperation in this area may concern: innovative activities in the field of education, student exchange, teacher training, apprenticeships, creating educational materials and other activities related to the education of young people.

  International cooperation in this area may concern: innovative activities in the field of education, student exchange, teacher training, apprenticeships, creating educational materials and other activities related to the education of young people.

 • Non-formal education

  he competences gained during the creation of the Programming Technical School for young people allowed the creation of an offer of programming courses for adults. The adult course covers areas related to teaching the basics of programming, database basics, web programming and mobile application development. The training cycle assumes conducting classes outside official working hours and on weekends. Due to the COVID pandemic, conducting PART of the classes in hybrid and completely remote mode.

  International cooperation in this area may concern: exchange of good practices, exchange and training of teachers, creation of educational materials, distance learning offered to immigrants in their mother tongue.

 • Environmental issues

  All the actions taken by our Foundation aim to serve modern education purposes as well as to promote human rights, including citizen rights. The Foundation aims to develop responsible attitude to rational use of natural resources in the processes of economic development in accordance to sustainable development policy. The Foundation has been the coordinator of energy cluster of Podlasie Energy Initiative since 2016. In this cluster, there are 15 companies from Renewable Energy Sources branches – producing appliances, installations and generating energy. The Foundation creates networks of cooperation in the branch and cooperates with the public sector on the behalf of RES companies.

 • Networking between education and the IT industry infotech cluster

  Networking between education and the IT industry - INFOTECH Cluster The Foundation plays a leading role in the activities of the INFOTECH Podlasie Technology Cluster. The INFOTECH cluster brings together local high-tech companies, mainly related to the IT industry. It connects local authorities, research and education units and business r epresentatives in order to popularize and develop initiatives based on modern technologies. It strengthens the position of the industry and creates conditions for its dynamic growth based on knowledge, cooperation and the latest technologies. The INFOTECH Programming Technical School was established on the initiative and in cooperation with the companies that are members of the cluster. International cooperation in this area may concern: internships for pupils and students in companies that are members of the cluster, transferring good practices in business and education cooperation, creating IT systems / websites / mobile applications.

  International cooperation in this area may concern: internships for pupils and students in companies that are members of the cluster, transferring good practices in business an education cooperation, creating IT systems / websites / mobile applications.

 • Promoting values of inclusion and diversity, tolerance and democratic participation

  The main areas of the Foundation since 2010 are Initiating, supporting and implementing development initiatives to raise awareness and civic knowledge as well as promoting the principles of a democratic society and sustainable socio-economic development in the economic, social, educational, cultural, environmental, scientific and information areas. The Foundation’s tools include activities influencing the stimulation of the sustainable development of rural and urban-rural areas, efficient use of the development potential of rural and urban-rural areas, improvement of the quality of life of the local community and increased competitiveness of the place of residence and business, as well as activation and cooperation of local communities . An important area of the Foundation’s activities is activities for European integration and the development of contacts and cooperation between societies and the maintenance of national traditions, the development of national, civic and cultural awareness of young Europeans.

Katarzyna Kaczyńska

Katarzyna Kaczyńska

Director of INFOTECH schools, associated with education since 2003, initially as a teacher of entrepreneurship and economic subjects, then as deputy director in social schools. Co-founder of the Secondary School of the Białystok University of Technology, which she headed for two years. Currently, the director of the INFOTECH Programming Technical School, the INFOTECH High School and the Finnish Primary School. Also the co-creator and founder of these schools.

A passionate educational innovator, researcher and inquisitive observer of everyday life. Implementer and coordinator of many educational projects. She loves educational experiments and the young people she teaches. According to her, a good school is a place where a student likes to stay and develop. She adheres to the principle that a wise teacher is a person who interacts with the student, learns from him and allows him to influence the shape of education. He draws energy to act from contacts with people.

Karol Przybyszewski

Karol Przybyszewski

Director of Software Development Education, many years of practical experience in the IT industry Associated with the IT industry for over 20 years. He graduated from the Faculty of Computer Science at the Białystok University of Technology, then worked professionally as a programmer, also abroad (5 years in Great Britain) . He ran a branch of an international company dealing in software development for clients from all over the world in Białystok. In 2018, he co-founded the Programming Technical School and actively supports students and teachers in the teaching process. Enthusiast of modern IT technologies, implements the program of teaching the basics of artificial intelligence in secondary schools at the technical secondary school. He is working on the development of the didactic process of learning issues related to the Internet of Things based on LoraWANtechnology.

Adam Kamiński

Adam Kamiński

President of the Board of the Foundation, running the INFOTECH schools. A graduate of the Faculty of Law at UWB, he completed postgraduate studies in Knowledge Management and Data Science, MBA lecturer in administration, participant of the School for Leaders, managing director of the Infotech Technology Cluster. Operations Director of Lech sp.z o.o., infobroker at Incepton sp.z o.o. Coordinator of the Podlasie Industrial Park, president of LAG Puszcza Knyszyńska. Development Director of the Infotech Programming Technical School. President of the Foundation Board, has many years of experience in the implementation of EU projects supported under PHARE, SAPARD, ESF, EAFRD, ERDF. He specializes in implementing technological tools (AI, IoT, ML, DL, Big Data) in traditional branches of the economy. An expert in the field of closed economy management, a consultant in the field of regional development based on Industry 4.0

Marta Cichosz

Marta Cichosz

Project coordinator of Erasmus + (IT career incubator, internship of ZSE students in the international work environment 2014-15) and Comenius (CHEERS Common Help for European Environmental Responsibility by Students 2012-2014), author of pedagogical innovations in the field of teaching English vocational in the industry electrical, electronic and IT and in the field of global education, English teacher for 20 years.

"Infotech - high standards of vocational education in #puszczykrzemowa"

"Infotech - high standards of vocational education in #puszczykrzemowa" II

Active board

LGD The Local Action Group Knyszyńska Forest

The cybersecure

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 • Liceum INFOTECH mieści się w centrum Białegostoku, w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, przy ulicy Ciepłej 40, w budynku E.

  Nasz adres:
  Liceum INFOTECH
  ul. Ciepła 40E
  15 - 472 Białystok

 • Liceum Ogólnokształcące INFOTECH jest nową inicjatywą Klastra, drugą po Technikum Programistycznym, nowoczesną szkołą, łączącą tradycyjne profile nauczania z nowoczesnymi technologiami.

  Przygotowujemy młodych ludzi do zawodów przyszłości w branżach z zakresu IT oraz programowania i cyberbezpieczeństwa z elementami nowych technologii. Do klasy II nauka w liceum ma charakter ogólny: przedmioty ogólnokształcące realizowane metodą projektów, nauka języków obcych - również w zakresie rozszerzonym, praca zespołowa, kształtowanie umiejętności miękkich i społecznych.

  W ramach liceum:
  - zapewniamy przygotowanie do matury na wysokim poziomie
  - kładziemy nacisk na języki obce na poziomie rozszerzonym
  - oferujemy unikalne specjalizacje.
  Liceum INFOTECH jest jedyną szkołą w Białymstoku, która wdraża fiński model edukacji.

 • Tak, jest to szkoła płatna. Do uiszczenia jest wpisowe, jak i całoroczne czesne Tutaj możesz zapoznać się z wysokością opłat.

 • Tak. Zniżki otrzymują w pierwszej kolejności uczniowie zdolni, których sytuacja finansowa jest przeszkodą w uiszczaniu pełnej kwoty czesnego. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Tutaj dowiesz się więcej o wysokości wpisowego.

 • Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 już ruszyła! Liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i wypełnij formularz!

 • Pierwszym krokiem rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się poprzez formularz rekrutacyjny DOSTĘPNY TUTAJ. Następnie zapraszamy na test kompetencyjny oraz indywidualną rozmowę z przedstawicielem szkoły.

 • Dokumenty mogą Państwo wysłać pocztą na adres szkoły, bądź dostarczyć je osobiście do sekretariatu szkoły. Po pozytywnej decyzji przyjęcia do szkoły, od 23 czerwca 2023 proszę dostarczyć do sekretariatu oryginały świadectw (ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty). Dodatkowo, należy dostarczyć kartę zdrowia dziecka z poprzedniej placówki edukacyjnej.

 • Tak. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dyskwalifikujemy żadnego kandydata. Najważniejszy jest dla nas test kompetencyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna, w której główną rolę odgrywa kandydat ubiegający się o miejsce w naszej szkole.

 • Niestety, na chwilę obecną nie posiadamy zintegrowanego internatu. Bursa, z którą współpracujemy to Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, przy ulicy Warszawskiej 62. Dokładny adres:

  Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
  ul. Warszawska 62
  15-007 Białystok

 • Nie. Należy jedynie dostarczyć kartę zdrowia dziecka z poprzedniej placówki edukacyjnej.

 • Oczywiście. Zapraszamy! Prosimy zgłosić się do sekretariatu, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania i oprowadzić po naszej szkole.

 • Tak. Prosimy jednak pamiętać o wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Po rejestracji poprzez formularz, oddzwonimy i umówimy się na spotkanie z Dyrekcją.

 • Tak. W naszej szkole organizujemy szereg interesujących zajęć dodatkowych. Ostateczny plan zajęć dodatkowych jest udostępniany co roku po rozpoczęciu Roku Szkolnego.

 • Nasze liceum oferuje naukę na następujących profilach:
  - specjalizacja IT,
  - specjalizacja media cyfrowe,
  - specjalizacja cyberbezpieczeństwo.

 • Nasi nauczyciele posiadają wiele lat doświadczenia w nauczaniu i z pewnością poradzą sobie z przekazaniem niezbędnej wiedzy. Dodatkowo, z tak ważnych przedmiotów jak matematyka czy języki obce organizowane są zajęcia wyrównawcze.

 • Dla osób, które wykazują zainteresowanie kierunkami kreatywnymi, humanistycznymi, wykazują zdolności artystyczne i dziennikarskie, idealnym wyborem będzie specjalizacja Media Cyfrowe.

 • Nie. Uczeń w klasie pierwszej oprócz standardowych przedmiotów ogólnych uczy się przedmiotów rozszerzonych: język angielski, coaching kariery, kształtowanie umiejętności miękkich - poznaje swoje predyspozycje i adekwatne do nich techniki uczenia się, skutecznie kształtuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. W drugiej klasie wybiera specjalizację i przedmioty rozszerzone. Kształtuje nabyte umiejętności miękkie i rozwija pasje na zajęciach dodatkowych.

 • W naszej szkole świetnie odnajdzie się każdy ambitny, pełen pomysłów i pasji uczeń! Niezależnie od jego doświadczenia z udziałem w olimpiadach. Naszym atutem jest duża indywidualizacja nauczania, w zależności od predyspozycji ucznia.

 • W okresie czerwiec-lipiec 2023 prosimy o dostarczenie aktualnego zdjęcia do legitymacji w wersji papierowej do akt (2 sztuki) i elektronicznej do e-legitymacji i mLegitymacji, które należy przesłać na kontakt@infotech.edu.pl (nazwa pliku to imię i nazwisko ucznia, tytuł e-maila: imię i nazwisko ucznia - zdjęcie do legitymacji LICEUM). Uwaga! Tylko wysłane zgodnie z powyższym e-maile będą akceptowane.

Nie zwlekaj i aplikuj do Liceum INFOTECH

Formularz rekrutacyjny

Masz pytania?

napisz do nas

kontakt@infotech.edu.pl

lub zadzwoń

+ 48 510 289 120
sekretariat (sprawy uczniowskie)
+ 48 510 289 122
sekretariat (sprawy pracownicze)
+ 48 573 018 968
sekretariat (rekrutacja, pedagog)

Odwiedź nas w placówce: Tu nas znajdziesz